Üroloji Anabilim Dalı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D

Kliniğimiz 1999 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2020 yılı itibari ile 6 öğretim üyesi, 5 asistan hekim görev yapmaktadır. Şimdiki adı ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi F blokta 18 yatak kapasitesi ile yatarak tedavi hizmeti verilmekte olup bazı işlemler günübirlik olarak uygulanmaktadır. Poliklinik hizmetimiz de F blokta olup, aynı blokta 2 ameliyathane ile hafta içi mesai saatlerinde elektif ve 7 gün 24 saat acil cerrahi işlemler uygulanmaktadır.

Ürolojik kanser hastalıkları (Üroonkoloji-böbrek, prostat, mesane, testis, sürrenal), İyi Huylu Prostat Büyümesi ve Üriner Sistem Taş Hastalıkları (böbrek, üreter ve mesane taşları) konusunda bölgemizde referans merkez olan kliniğimiz Androloji (cinsel işlev bozuklukları), İnfertilite (kısırlık), Çocuk Ürolojisi ve Kadın Ürolojisi (idrar kaçırma ve diğer problemler) hastalıklarında da tecrübeli kadrosu ile hizmet vermektedir. Yapılan operasyonlar çağın gerektirdiği gibi ileri düzeyde teknoloji kullanılarak çoğunlukla endoskopik ve laparoskopik yöntemler seçilmektedir.

Taş hastalıkları konusunda perkütan nefrolitotomi, flexible URS (retrograd intrarenal cerrahi) ve lazer cihazları mevcut olan kliniğimizde ayrıca vücut dışından ses dalgası ile taş kıran ESWL ünitesi de mevcuttur. Operasyon gerektiren tüm ürolojik kanser cerrahileri, radikal cerrahiler başta olmak üzere, kliniğimizde uygulanan rutin ameliyatlar olup hastalarımızın uygunluğuna göre laparoskopik ve açık olmak üzere gerçekleşebilmektedir. Kanser hastalarının tedavi ve takibinde gereğinde klinik içi gereğindeyse Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji ve diğer bölümler ile klinik dışı multidisipliner konseyler ile karar verilebilmektedir.

Kliniğimizde Ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli yer tutan prostat ve böbrek biyopisisi, perkütan nefrostomi gibi ayaktan girişimsel işlemler haftanın her günü uygulanmakta olup nörolojik mesane-sfinkter disfonksiyonları için ise Ürodinami ünitemiz mevcuttur.

İlk kez 2001 yılında başlayan Tıpta Uzmanlık Eğitimi sürecimiz de gelişerek devam etmekte olup kliniğimiz de eğitim dönemlerinde haftalık seminerler, literatür tarama programları uygulanarak hem asistan eğitimi hem de öğretim üyelerinin bilgi güncelliği sağlanmaktadır. Science Scientation İndexve Ulakbim gibi tarama indexlerinde yayınlanan tıbbi dergi ve kitaplarda öğretim üyelerimizce her yıl yeni bilimsel çalışmalar yürütülmekte ve ayrıca asistan tez çalışmaları, kongre bildirileri de önem arz etmektedir.

Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. İbrahim KELEŞ (Ana Bilim Dalı Başkanı)


Prof. Dr. Mustafa KARALAR


Doç. Dr. Haşmet SARICI


Doç. Dr. Abdullah GÜREL


Dr. Öğr. Üyesi Burhan BAYLAN


Dr. Öğr. Üyesi Veli Mert YAZAR

Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Kemal ULUSOY
Arş. Gör. Dr. Berkay EREN
Arş. Gör. Dr. Melih ŞENKOL
Arş. Gör. Dr. Recep UZUN
Arş. Gör. Dr. Murat Cengizhan ATİK
Arş. Gör. Dr. Muhammed Ali ULUCAK
Arş. Gör. Dr. Mustafa Esat İNCE
Arş. Gör. Dr. Rahib GARAYEV
Arş. Gör. Dr. Ramazan GENCAN

Güncelleme Tarihi: 2 Nisan 2024

Skip to content