Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) Komisyonu

K. Görevi Unvanı/Adı-Soyadı Görev/Anabilim Dalı
BAŞKAN Dr. Öğr Üyesi Neşe Nur USER Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Evrim SUNA ARIKAN SÖYLEMEZ 1. Sınıf Koordinatörü
Üye Doç. Dr. Emre ATAY 2. Sınıf Koordinatörü
Üye Doç. Dr. Halit Buğra KOCA 3. Sınıf Koordinatörü
Üye Doç. Dr. Çiğdem ÖZER GÖKASLAN 4. Sınıf Koordinatörü
Üye Prof. Dr. Fatih ÇELİK 6. Sınıf Koordinatörü
Üye Prof. Dr. İsmet DOĞAN Program Geliş. ve Değer. Komisyon Başkanı
Üye Doç. Dr. Abdülkadir BİLİR Anatomi Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Zafer SÖYLEMEZ Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gülcan GENCER Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. Nazlı ŞENSOY Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Üye Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Gülhan GÜREL Deri ve Zührevi Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Çağlar GÜNEBAKAN Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları AD
Üye Doç. Dr. Fehim Can SEVİL Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Veli Mert YAZAR Üroloji Anabilim Dalı
Öğrenci Temsilcisi Ertan ÇATAKOĞLU Dönem 4 öğrenci temsilcisi
Öğrenci Temsilcisi Mehmet Ali AYMAZ Dönem 6 öğrenci temsilcisi

 

AFSÜ TIP FAKÜLTESİ ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) Komisyonu Toplantı Tutanakları


1- 21.05.2021
2- 16.05.2022
3- 24.04.2023

 

Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2024

Skip to content