Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Tıp eğitimi, yalnızca tıbbi bilgi ve beceriyi içeren bir eğitim değildir. Nitelikli bir tıp eğitimi, mesleğe yönelik temel etik değerleri ve mesleğin tarihi gelişimini de içeren, bütüncül bir eğitimdir. Dünya Hekimler Birliği (WMA) de tıp eğitiminin, standart etik düşünmenin ve etik davranışı kişisel çıkarlarından ötede tutmanın hekimlere öğretilmesi gerektiğini önermektedir. Bu bağlamda tıp mesleğinin temel etik değerleri hakkında bilgi sahibi olma, bu değerleri kavrama, yorumlama ve içselleştirme tıp eğitiminin temel hedeflerinden biridir. Genel anlamda insan hakları; tıp özelinde ise tıpta değer sorunları, temel hekimlik değerleri ile haklar ve sorumluluklar gibi alana özgü pek çok konunun eklemlenebileceği içerikler, tıp etiğinin ana konularını oluşturmaktadır.

Öte yandan meslek felsefesinin şekillenmesinde ve mesleki aidiyetin gelişmesinde önemli bir etken de söz konusu mesleğin tarihine ilişkin bilgidir. Tarih öncesinden günümüze değin hastalık ve sağlık algısının değişimi, bu değişimin tıbba yansıması ve tıbba ait kavramsal yapıların gelişim ve dönüşümü bu bilim dalının konularındandır. Mesleğin bugününü anlamada ve yorumlamada tıp tarihi ve tıp tarihi ile ilgili çalışmalar önemli bir işleve sahiptir. Bilim tarihinin özel bir alanı olarak tıp tarihi, tıp biliminin kat ettiği süreçleri göstererek, alana katkı sunmuş kişi ve uygulamaları tanıtarak; meslek sevgisinin ve mesleki bağların gelişmesine katkı sağlamaktadır.

İki temel bilim dalını bünyesinde barındıran Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, hekimlik mesleğinin tarihini ve mesleki değerlerini içeren bir dinamik eğitim modeliyle tıp eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Anabilim Dalı Öğretim  Üyeleri

Doç. Dr. Hasan ERBAY (Anabilim Dalı Başkanı)
0 272 246 33 01 / 5230 / Oda: Z06

 

 

Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2023

Skip to content