Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, tıp eğitimi ile ilgili yeni gelişmeleri izlemek, eğitim müfredatının geliştirilmesine katkıda bulunmak,  eğiticiler eğitimini sağlamak, sonuçları değerlendirmek, beceri kazanılması yönünde eğitimi koordine etmek ve tıbbi bilişim alanında eğitim, hizmet ve araştırma yapmak amacıyla kurulmuştur.
Bu amaçlara yönelik olarak;
1-Probleme dayalı eğitimin organize edilmesi, senaryoların hazırlanması ve modül değerlendirilmesinin koordinasyonu sağlanması,
2-Teorik derslere ait notların amaç, öğrenim hedefleri ve ders özetleri şeklinde toplanması ve yayınlanması çalışmaları yapılması,
3-Dönem I, II ve III kurul sonu sınav sorularının ve sonuçlarının ölçme ve değerlendirilmesinin koordine edilmesi,
4-Mesleksel Beceri eğitiminin organizasyonu ve Mesleki Beceri  Laboratuvarı’nda tıp fakültesi öğrencilerinin klinik beceri eğitimlerinin organizasyonunu sağlanması,
5-Tıbbi bilişim ve bilimsel alanlarda projeler geliştirilmesi, bilgisayar laboratuvarının organizasyonu, öğrenci araştırmalarının projelendirilmesi, izlenmesi ve yürütülmesi,
6-Eğiticilerin eğitimine yönelik kurs, seminer vb. programların düzenlenmesi,
7- Tıp öğrencilerinin Erasmus vb. yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarına katılımlarının sağlanması ve  öğrencilere yönelik yut içi ve yurt dışı diğer bilimsel ve sosyal aktivitelerin düzenlenmesi, yürütülmesi.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Çiğdem ÖZER GÖKASLAN (Anabilim Dalı Başkanı V.)

Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2024

Skip to content