Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. M.Ali SÖZEN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Evrim Suna ARIKAN SÖYLEMEZ
Dr.Öğr.Üyesi Zafer SÖYLEMEZ