Temel Tıp

Bölüm Başkanı : Prof.Dr. Ahmet KAHRAMAN

Anabilim Dalları : Anabilim Dalı Başkanı
Anatomi Anabilim Dalı Prof.Dr. Tolga ERTEKİN
Biyofizik Anabilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi Aycan BAŞ
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Prof.Dr. İsmet  DOĞAN
Fizyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Nuray ÖZTAŞAN
           – Spor Fizyolojisi Bilim Dalı  
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi Fatma FIRAT
Parazitoloji Anabilim Dalı  
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Prof.Dr. Ahmet KAHRAMAN
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Mehmet Ali SÖZEN
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Berrin ESEN
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı V. Prof.Dr. Saliha HANDAN YILDIZ
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Hasan ERBAY

 

 ANATOMİ ANABİLİM DALI

Anatomi Anabilim Dalımız 2002 yılında kuruldu. Eğitim dili Türkçe’dir. Anabilim Dalımız her sene 700’den fazla ön-lisans ve lisans öğrencisine, 300’den fazla Tıp öğrencisine İnsan Anatomisi eğitimi vermektedir. Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Eğitim Öğretim devam etmekte olup, 4 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisi eğitim almaktadır. Anabilim Dalımızda Gross Anatomi eğitimi klasik, entegre eğitim sistemleriyle verilmektedir. Derslerimiz klinik anatomi ağırlıklıdır. Kadavra diseksiyonu primer öğrenme metodudur. Tıp Fakültesi Anatomi dersleri bir haftada 5 saat teorik dersi takiben 3 saat pratik ders, osteoloji-artroloji dersleri ise genellikle 2 saat teorik dersi takiben 2 saat pratik ders şeklinde uygulanmaktadır. Teorik derslerin klinik ile ilişkili olarak anlatılması klinik uygulamalarda anatomi bilgisinin önemini göstermektedir.

Gross Anatomi Laboratuarı

Tıp Fakültesi Dekanlık binasının zemin katında yaklaşık 200 tıp öğrencisine uygun 6 diseksiyon masası içeren bir salondur. İnsan Anatomik Yapı modelleri ve İnsan Kemiklerinin yer aldığı Anatomi Diseksiyon ve Model Laboratuvarı bulunmaktadır. Ek olarak kadavra saklama havuzunun yer aldığı bir oda yer almaktadır.

Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Tolga ERTEKİN (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Ozan TURAMANLAR
Doç.Dr. Esra KOYUNCU
Dr.Öğr.Üyesi Emre ATAY
Öğr.Grv.Dr. Abdülkadir BİLİR

Arş.Grv.Dr. Yusuf GÜLSARI
Arş.Grv.Dr. Hilal GÜZEL
Arş.Grv. Alperen SARITAŞ

 

 BİYOFİZİK ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Dr.Öğr.Üyesi Aycan BAŞ (Anabilim Dalı Başkanı)

 

 BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM ANABİLİM DALI

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. İsmet DOĞAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Nurhan DOĞAN

 

 FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

Fizyoloji Anabilim Dalı eğitim faaliyetlerine 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır. Anabilim Dalımızda Ön Lisans, Lisans ve Lisans Üstü Eğitim-Öğretimin yanı sıra Bilimsel Araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Teorik ve uygulamalı derslerle, insan vücudundaki fizyolojik işlevler ve organların çalışma prensipleri anlatılmaktadır. Ders işleyişinde fizyopatolojik mekanizmalara da girilerek klinik konularla bağlantı kurulmaktadır. Anabilim Dalımızın hedefi, Tıp Fakültesi ve sağlıkla ilgili diğer birimlerin öğrencilerine güçlü bir Temel Tıp eğitimi vermek ve Bilimsel Çalışmaları arttırmaktır.

Eğitim Faaliyetleri:
Anabilim Dalımızda verilen teorik ve uygulamalı dersler;
Doktora ve Yüksek Lisans: Sistematik Fizyoloji Dersleri, Fizyopatoloji 
Tıp Fakültesi: Fizyoloji, Biyofizik, Mesleki Beceri Eğitimi, Proje Uygulama Çalışması
Afyon Sağlık Yüksek Okulu: Fizyoloji, Biyofizik 
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu: Fizyoloji, Bilgisayar Teknolojisi ve Kullanımı

Bilimsel Faaliyetler:
Bilimsel araştırmalar deneysel ve klinik çalışmalar şeklinde sürmektedir. Anabilim Dalında yapılan araştırmaların sonuçları her yıl ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözel ve poster bildiriler şeklinde sunulmaktadır. Bu güne kadar çok sayıda makalemiz ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. Öğretim Üyelerimiz kongre ve sempozyumlarda bilim kurulu üyeliği, panel konuşması ve oturum başkanlığı gibi görevler almış, bilimsel dergi ve projelerde hakemlik görevleri yapmıştır.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Nuray ÖZTAŞAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Özden KUTLAY
Dr.Öğr.Üyesi Arzu KESKİN AKTAN
Dr.Öğr.Üyesi Tülay KOCA
Öğr.Grv.Dr. Sadık BAŞKARA
Öğr.Grv.Dr. Ebru KÖKEN

Arş.Grv.Dr. Şahin YILDIZ

 Spor Fizyolojisi Bilim Dalı

Bilim Dalımızda bilimselaraştırma faaliyetlerinin yanı sıra aynı zamanda Eğitim-Öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Fizyoloji Doktora ve Yüksek Lisans programlarında Spor Fizyolojisi ve Egzersiz Fizyolojisi dersleri, Afyon Sağlık Yüksek Okulunda uygulamalı Egzersiz Fizyolojisi dersleri verilmektedir. Spor Fizyolojisi Bilim Dalında Klinik Egzersiz Fizyolojisi ağırlıklı multidisipliner çalışmalar devam etmektedir.
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri:

 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Dr.Öğr.Üyesi Fatma FIRAT (Anabilim Dalı Başkanı)
Öğr.Grv.Dr. Esra ASLAN
Öğr.Grv.Dr. Çiğdem KARACA

 

 TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

2007 Yılı Laboratuvar Kapasitesi: Laboratuvarımıza ~1000 numune ulaşmakta ve ~ 4000 test çalışılmaktadır.

Hastane Hizmetleri

Rutin Biyokimya Lab.
Hormon Lab.
Hematoloji Lab
İdrar Lab
HPLC Lab
Kangazı ünitesi

Anabilim Dalının Akademik Faaliyetleri

2006-2007 Eğitim Öğretim döneminde Anabilim dalımızca yürütülen dersler:

Tıp Fakültesi:

I. Sınıf: Organik Kimya ve Biyokimya
II. Sınıf: Biyokimya
III. Sınıf: Klinik Biyokimya

Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ahmet KAHRAMAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Tülay KÖKEN
Prof.Dr. Sefa ÇELİK
Doç.Dr. Halit Buğra KOCA
Arş.Grv.Dr. Volkan SAVAŞ

Sağlık Bilimleri Enstitisünce Görevlendirilen:
Arş.Grv.Dr. Ayhan VURMAZ

 

TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. M.Ali SÖZEN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Evrim Suna ARIKAN 

 


TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Tıbbi Mikrobiyoloji AD. aşağıdaki alt misyonların tamamını içermektedir.

1- Akademik Eğitim-Öğretim Misyonu

2- Akademik ve Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Misyonu

3- Bilimsel AR-GE ve ÜR-GE Projeleri Misyonu

4- Rutin Beşeri Tıbbi Tanı Laboratuvarı Misyonu

Misyonlar ile ilgili olarak AD’mızda yürütülen ve yürütülmesi planlanan hizmetler ve hedefler kısaca aşağıda açıklanmıştır.

1- Akademik Eğitim-Öğretim Misyonu: 

A-Lisans Eğitim-Öğretim

B-Lisans Üstü Eğitim-Öğretim 

A- Lisans Eğitim Öğretimi: Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. Sınıflara ait Temel Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji dersleri ve Laboratuvar Pratikleri AD’mızda görevli öğretim üyeleri tarafından titizlikle yürütülmektedir. Bunlara ilaveten Üniversitemiz bünyesinde eğitim ve öğretim veren çeşitli MYO’larının Laboratuvar ile ilgili bölümlerine ait laboratuvar pratikleri ve stajları konusunda da hizmet vermektedir.

B- Lisans Üstü Eğitim-Öğretim: Yüksek Lisans, Doktora*, Tıpta Uzmanlık Eğitimleri verilmekte veya planlanmaktadır*. İlgili eğitimler sürecinde her akademik yılda ve dönemde düzenli olarak AD içi Türkçe ve İngilizce seminerler ve Enfeksiyon Hastalıkları, Tıbbi Genetik ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi farklı AD’ları ile konu bazlı ortaklaşa çeşitli seminerler yürütülmektedir. 

NOT: Tıpta Uzmanlık Eğitimi süresinde Anabilim Dalında nöbet uygulaması bulunmamaktadır.  

2- Akademik ve Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Misyonu: Alanımızla ilgili olan ulusal ve uluslararası uygulamalı mesleki kurslara, sempozyumlara ve kongrelere AD’mız öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri yıllık akademik plan çerçevesinde ve her türlü bilimsel aktiviteler ile (yazılı poster sunumu, sözlü sunum, oturum konuşması,..vs) katılmaktadırlar. Ayrıca ulusal ve uluslararası dergilerde her türlü bilimsel yayınlar hazırlanmakta (araştırma makalesi, kısa bildiri, olgu sunum, derleme yazısı ve editöre mektup)  ve yayımlanmaktadır.

3- Bilimsel AR-GE ve ÜR-GE Projeleri Misyonu: Başta Üniversitemiz bünyesinde yer alan BAP olmak üzere TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği AR-GE projeleri yürütülmektedir, ÜR-GE projelerinin yürütülmesi planlanmaktadır. 

4- Rutin Beşeri Tıbbi Tanı Laboratuvarı Misyonu

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarını oluşturan alt üniteler, cihaz donanımları ve çalışılan başlıca test grupları aşağıda verilmiştir 

1- Genel Bakteriyoloji ve Anerop Bakteriyoloji Ünitesi: Konvansiyonel ve Otomatize sistemler ile bakteri tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık testleri, Boyalı mikroskobik incelemeler. Tam otomatik kan kültürü sistemi. Anaerop bakterilerin tür düzeyinde tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının E-test yöntemi ile belirlenmesi. 

2- Mikoloji Ünitesi: Mayaların tür düzeyinde tanımlanması ve ototmatize sitem ve E-test yöntemleri ile anti fungal duyarlılık testleri.

3- Seroloji Ünitesi: Nefelometrik sistem testleri, Brucella tanısı (Rose Bengal, Wright ve Immun-Capture testleri)

4- ELISA ve Immunoassay Sistemleri Ünitesi: Mikro ELISA sistemi testleri, Hepatit Marker Testleri, HIV,Sifilis ve Procalcitonin testleri, TORCH grubu testleri, C. difficile GDH testi.

5- Moleküler Tanı Ünitesi: Tam otomatik DNA/RNA Ekstraksiyon sistemli real time PCR sistemi, Açık sistem real time PCR sistemi, Microarray sistemi, DNA-Reverse hibridizasyon sistemi, Jel elektroforez ve görüntüleme sistemi.

6- Tüberküloz Tanı Ünitesi: Tam otomatik MTBC tanı ve anti-tüberküloz ilaç direnci tayini sistemi, MTBC MPT 64 Ag testi, NAP testi, Klasik katı agar TBC kültürü, Boyalı mikroskobik inceleme sistemi.

7- Parazitoloji Ünitesi: Direkt bakı, parazit antijenlerine yönelik ELISA tabanlı tanı kitleri, Kist Hidatik-IHAT, HpSA, Rota virüs Ag, Adeno virüs Ag aranması, makroskobik kene tanımlanması.

8- IFA Ünitesi: Imuunfloresan mikroskobi ve dot blotting ile çeşitli paneller ve testler. 

9- Sterilizasyon ve Besiyeri Hazırlama Ünitesi: Kuru sıcak hava ve otoklav ile sterilizasyon ve bazı besiyerlerinin hazırlanması.

10- Fertilizasyon Testleri Ünitesi: Tam otomatik bilgisayarlı sperm analizi (CASA) sistemi (Kruger kriterleri dahil), Makler sayma kameralı Kruger kriterleri, IUI hazırlama.

11- Kan Bankası Ünitesi: Anabilim Dalına bağlı olarak hizmet vermektedir.

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Berrin ESEN (Anabilim Dalı Başkan )
Dr.Öğr.Üyesi Merih ŞİMŞEK
Dr.Öğr.Üyesi Emek TÜRKEKUL ŞEN
Dr.Öğr.Üyesi Melahat GÜRBÜZ
Arş.Grv.Dr. Onur TÜRKYILMAZ
Arş.Grv.Dr. Ramazan KÖKLÜ
Arş.Grv. Cengiz DEMİR

 

TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, tıp eğitimi ile ilgili yeni gelişmeleri izlemek, eğitim müfredatının geliştirilmesine katkıda bulunmak,  eğiticiler eğitimini sağlamak, sonuçları değerlendirmek, beceri kazanılması yönünde eğitimi koordine etmek ve tıbbi bilişim alanında eğitim, hizmet ve araştırma yapmak amacıyla kurulmuştur.
Bu amaçlara yönelik olarak;
1-Probleme dayalı eğitimin organize edilmesi, senaryoların hazırlanması ve modül değerlendirilmesinin koordinasyonu sağlanması,
2-Teorik derslere ait notların amaç, öğrenim hedefleri ve ders özetleri şeklinde toplanması ve yayınlanlanması çalışmaları yapılması,
3-Dönem I, II ve III kurul sonu sınav sorularının ve sonuçlarının ölçme ve değerlendirilmesinin koordine edilmesi,
4-Mesleksel Beceri eğitiminin organizasyonu ve Mesleki Beceri  Laboratuvarı’nda tıp fakültesi öğrencilerinin klinik beceri eğitimlerinin organizasyonunu sağlanması,
5-Tıbbi bilişim ve bilimsel alanlarda projeler geliştirilmesi, bilgisayar laboratuarının organizasyonu, öğrenci araştırmalarının projelendirilmesi, izlenmesi ve yürütülmesi,
6-Eğiticilerin eğitimine yönelik kurs, seminer vb. programların düzenlenmesi,
7- Tıp öğrencilerinin Erasmus vb. yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarına katılımlarının sağlanması ve  öğrencilere yönelik yutiçi ve yurtdışı diğer bilimsel ve sosyal aktivitelerin düzenlenmesi, yürütülmesi. 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Saliha Handan YILDIZ (Anabilim Dalı Başkan V.)

TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI 

Tıp eğitimi salt tıbbi bilgi ve beceriden müteşekkil bir eğitim değildir. Yüksek standartlarda bir tıp eğitimi, mesleğe yönelik temel etik değerleri ve mesleğin geçmişten günümüze evrimsel gelişimini de içeren bütünsel bir yapıdır. Dünya Hekimler Birliği (WMA) de tıp eğitiminin, standart etik düşünme ve etik davranışı kişisel çıkarlarından ötede tutmayı hekimlere öğretmesini öngörmektedir. Bu bağlamda tıp mesleğinin temel etik değerleri hakkında bilgi sahibi olma, bu değerleri kavrama, yorumlama ve içselleştirme tıp eğitiminin temel hedeflerinden biridir. Tıpta değer sorunları, kural ve ilkeler ile haklar ve sorumluluklar gibi alana özgü pek çok konunun eklemlenebileceği konular, tıp etiğinin ana konularını oluşturmaktadır.
Öte yandan meslek felsefesinin şekillenmesinde ve mesleki aidiyetin gelişmesinde önemli bir etken de söz konusu mesleğin tarihine ilişkin bilgidir. Tarih öncesinden günümüze hastalık ve sağlık algısının değişimi, bu değişimin tıbba yansıması ve tıbba ait kavramsal yapıların gelişim ve dönüşümü bu bilim dalının konularındandır. Mesleğin bugününü anlamada ve yorumlamada, tıp tarihi önemli bir işlev görmektedir. Bilim tarihinin özel bir alanı olarak tıp tarihi; tıp biliminin kat ettiği süreçleri göstererek meslek sevgisinin ve mesleki bağların gelişmesine katkı sağlamaktadır.
İki temel bilim dalını bünyesinde barındıran Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, tıp eğitiminin ayrılmaz bir parçası olarak tıp fakültesinde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim  Üyeleri

Dr.Öğr.Üyesi Hasan ERBAY (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Nazan ERENOĞLU SON