Uygulamalı Ders ve Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü

Unvan / Adı Soyadı Birim
Başkan Doç. Dr. Çiğdem ÖZER GÖKASLAN Dekan Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Remziye Gül SIVACI Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. Ahmet Ali TUNCER Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. Fatih ÇELİK Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. Mehmet Nuri KONYA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Murat AKICI Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Mustafa DOĞAN Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Aydın BALCI Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Fehim Can SEVİL Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Ahmet UZER Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. İbrahim Etem DURAL Kardiyoloji Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Abdullah GÜREL Üroloji Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Neşe Nur USER Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Elif DİZEN KAZAN İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Oya AKPINAR ORUÇ Acil Tıp Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayşen MERT Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Seçil SOYLU Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Havva TÜNAY Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nuran EYVAZ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Suphi AYDIN Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KUZU Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gökçe ZEYTİN DEMİRAL Nöroloji Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Duriye ÖZTÜRK Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Üye Öğr. Gör. Dr. Betül PEKŞEN KOÇ Adli Tıp Anabilim Dalı
Öğrenci Temsilcisi Muhammet Yasin KIRKALI Dönem 4 öğrenci temsilcisi
Öğrenci Temsilcisi Fatma KIZILOĞLU Dönem 5 öğrenci temsilcisi yardımcısı
Öğrenci Temsilcisi Zeynep Rana ÖZTÜRK Dönem 6 öğrenci temsilcisi
Öğrenci Temsilcisi Mehmet Ali AYMAZ Fakülte öğrenci temsilcisi

 

AFSÜ TIP FAKÜLTESİ UYGULAMALI DERS VE MESLEKİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI


Uygulamalı Ders ve Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü Toplantı Tutanakları

1- 14.06.2021

Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2024

Skip to content