Radyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalımızda 2022 yılı itibari ile 1 profesör, 2 doçent, 2 doktor öğretim üyesi olmak üzere 5 öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi F blok giriş katta bir adet rapor okuma odası, seminer odası ve 3 adet USG odası, D blok -1 katta bir adet MRG cihazı, bir adet BT cihazı ve bir adet Mamografi cihazı, C blok giriş katta ise 3 adet rapor okuma odası ile ayaktan ve yatan hastalara yönelik acil ve elektif koşullarda radyolojik tanı hizmeti verilmektedir. Tanısal radyoloji alt birimleri sistem bazında oluşturulmuş olup Nöroradyoloji, Kas-iskelet Radyolojisi, Abdomen Radyolojisi, Toraks Radyolojisi, Meme Radyolojisi rotasyonlarını içerecek şekilde asistan eğitimi verilmektedir.

Girişimsel Radyoloji Birimi ise D blok -1 katta olup USG ve Skopi cihazı ile işlem öncesi ayrıntılı hasta değerlendirme, girişimsel işlem ve sonrasında hasta kontrol ve takipleri yapılmaktadır. Birimimizde tiroid ve lenf nodu ince iğne aspirasyonu, yumuşak doku kitle biyopsisi, pankreas kitle biyopsisi, karaciğer ve böbrek kitle ve parankim biyopsisi, karaciğer lezyonlarının ablasyonu ve transarteryal tedavisi, karaciğer kist hidatik tedavisi, karaciğer ve böbrek basit kist tedavisi, perkütan nefrostomi, perkütan kolesistostomi, perkütan biliyer drenaj, perkütan abse drenajı, perkütan asit-plevral efüzyon drenajı, tünelli peritonel-plevral katater, santral venöz katater, vasküler port ve tünelli santral katater işlemleri uygulanmaktadır. Ayrıca BT eşliğinde akciğer biyopsisi ve zor yerleşimli kitle biyopsisi ile abse drenajı işlemleri yapılmaktadır.

Hastaların tanı, tedavi ve takibinde multidisipliner kararlar düzenli olarak oluşturulan ve Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Ortopedi, Kulak-Burun-Boğaz, Kadın Doğum, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi gibi bölümlerin katıldığı konseylerde Radyoloji Anabilim Dalı ilgili öğretim üyesi ve eğitimine katkı sağlaması açısından radyoloji araştırma görevlisi tarafından anabilim dalımız temsil edilmekte ve karar sürecinde önemli rol oynamaktadır.

2007 yılından itibaren Tıpta Uzmanlık Eğitimi sürecimiz de gelişerek devam etmekte olup anabilim dalımızda haftalık konu anlatımı ve vaka bazlı eğitim seminerleri ve makale oturumları ile hem araştırma görevlisi eğitimi hem de öğretim üyelerinin bilgi güncelliği sağlanmaktadır. Uluslararası ve ulusal literatür indexlerinde taranan dergilerde yayınlanmak üzere öğretim üyelerimizce araştırma görevlilerinin de katılımıyla her yıl yeni bilimsel çalışmalar yürütülmekte ve özellikle asistan tez çalışmalarının Science Scientation İndex kategorisindeki dergilerde yayınlanacak düzeyde olmasına özen gösterilmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri


Prof. Dr. Aylin YÜCEL (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Çiğdem ÖZER GÖKASLAN


Doç. Dr. Furkan KAYA


Dr. Öğr. Üyesi Yasin SARIKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin COŞKUN


Dr. Öğr. Üyesi Emin DEMİREL

 

Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Esra EYİCE KORKMAZ
Arş. Gör. Dr. Erdem Yusuf ÇAMIRCI
Arş. Gör. Dr. Gizem ÇALIŞKAN
Arş. Gör. Dr. Dilan ACAR YENİPINAR
Arş. Gör. Dr. Salih UYANIK
Arş. Gör. Dr. Cafer DEMİRER
Arş. Gör. Dr. Beyza KUVVETLİIŞIK
Arş. Gör. Dr. Nurcan KARAYILAN
Arş. Gör. Dr. Mahsun KORKMAZ
Arş. Gör. Dr. Sümeyra KOÇ
Arş. Gör. Dr. Esra KAPLAN
Arş. Gör. Dr. Rüveyda Selen GÜLER KÖSE
Arş. Gör. Dr. Süleyman ARSLAN
Arş. Gör. Dr. Muhammed Oğuz ÖZAŞKIN
Arş. Gör. Dr. Fadime AKARSU
Arş. Gör. Dr. Yavuz Selim SEVİNÇ
Arş. Gör. Dr. Mustafa Ali KURT
Arş. Gör. Dr. Yaren GÜDEN KAVAS
Arş. Gör. Dr. Harun KENAR
Arş. Gör. Dr. Zeynep KOÇER
Arş. Gör. Dr. Betül ÖZCAN

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024

Skip to content