Program Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu

K. Görevi Unvanı/Adı-Soyadı Görev/Anabilim Dalı
BAŞKAN Prof. Dr. İsmet DOĞAN Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Hasan ERBAY Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Serhat YILDIZHAN Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Neşe Nur USER UÇEP Komisyonu Başkanı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Duriye ÖZTÜRK Radyasyon onkolojisi Anabilim Dalı
Öğrenci Temsilcisi Muhammet Yasin KIRKALI Dönem 5 Öğrenci Temsilcisi

 

AFSÜ TIP FAKÜLTESİ PROGRAM DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Program Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu Toplantı Tutanakları

1- 29.12.2020
2- 28.05.2021 (Toplantı fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız.)
3- 08.09.2021
4- 18.04.2022
5- 02.06.2022
6- 20.02.2023
7- 01.06.2023
8- 29.01.2024
9- 06.02.2024

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024

Skip to content