Ölçme Değerlendirme Komisyonu

K. Görevi Unvanı/Adı-Soyadı Görev/Anabilim Dalı
BAŞKAN Prof. Dr. Nurhan DOĞAN Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. Hasan TOKTAŞ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. İbrahim KELEŞ Üroloji Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. Kadriye AVCI Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Uğur AKSU Kardiyoloji Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Emre ATAY Anatomi Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Neşe Nur USER Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nuran EYVAZ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Arş. Gör. Temsilcisi
Öğrenci Temsilcisi Sezai GÜNEŞ Dönem 3 öğrencisi

 

AFSÜ TIP FAKÜLTESİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Ölçme Değerlendirme Komisyonu Toplantı Tutanakları

1- 29.07.2021
2- 04.10.2021
3-  01.04.2022
3- 05.04.2022 (Toplantı fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız.)
3- 13.12.2022
4- 16.02.2023
5- 23.10.2023
6- 11.12.2023
7- 28.12.2023
8- 05.02.2024

Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2024

Skip to content