Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz
Toplumun sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek, mesleki bilgi ve beceri bakımından donanımlı, mesleki değerlerin farkında, analiz yeteneği yüksek, özgür düşünebilen, yaşam boyu öğrenme becerisine sahip, evrensel nitelikte ve uluslar arası düzeyde rekabet edebilecek bilgi üretebilen ve bunu toplumun öncelikli gereksinimleri doğrultusunda kullanarak kişilerin sağlığını koruma ve hastalıklarını iyileştirmede kullanabilen, tüm sağlık paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışan ve tıp etiği temel değerlerini benimsemiş hekimler yetiştirmek; öğrencilerine mezuniyet sonrası çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek şekilde yetkinlik kazandırabilen, üretken, yenilikçi, ekip ruhuna sahip hekimler yetişmesine olanak sağlamak; tıp bilimine katkı sağlayacak özgün bilimsel araştırmalar yapılmasını desteklemek ve topluma rehber olmak; milli kaynakları etkin biçimde kullanarak beklentilerin ötesini hedefleyen, özgün eğitim ve ülkenin gereksinimlerine göre sağlık politikasının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz
Uluslar arası düzeyde gerçekleştirdiği eğitim, araştırma ve sunduğu sağlık hizmetlerinin niteliğini sürekli arttıran, sürekli yenilenen ve yeniliklere öncü olan, şeffaf, katılımcı ve ölçülebilir kurumsallaşmanın geliştirildiği, sahasında önder, özgün araştırma ve sağlık politikaları üreten etkin hekimler yetiştirerek dünya çapında tanınan, ulusal düzeyde lider bir tıp fakültesi olmaktır.

Güncelleme Tarihi: 9 Şubat 2024

Skip to content