Mezuniyet Sonrası Eğitim (Tıpta Uzmanlık Eğitimi) Komisyonu

Komisyondaki Görevi Unvanı/Adı-Soyadı Anabilim Dalı
Başkan Doç. Dr. Çiğdem ÖZER GÖKASLAN Radyoloji Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. Nazlı ŞENSOY Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. Ayşegül BÜKÜLMEZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. İbrahim KELEŞ Üroloji Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Gülhan GÜREL Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. İbrahim Ethem AY  Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Bilal Atilla BEZEN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Üye Arş. Gör. Dr. E. Yusuf ÇARMICI Radyoloji Anabilim Dalı
Üye Arş. Gör. Dr. Cem KORUCU Kardiyoloji Anabilim Dalı
Sekreter Emine ERDEM Özlük İşleri Birimi

 

AFSÜ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Komisyonu Toplantı Tutanakları

1-  03.05.2021
2- 17.05.2021
3- 31.05.2021
4- 14.06.2021
5- 15.06.2021
6- 21.10.2022
7- 28.11.2022
8- 04.12.2022
9- 06.12.2022
10- 26.12.2022
11- 11.09.2023
12- 09.10.2023
13- 06.11.2023
14- 27.11.2023

 

Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2024

Skip to content