Mesleki ve İletişim Beceri Eğitimi Komisyonu

K. Görevi Unvanı/Adı-Soyadı Görev/Anabilim Dalı
BAŞKAN Prof. Dr. Nazlı ŞENSOY Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. Yüksel KIVRAK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. Fatih ÇELİK Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Neşe Nur USER Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Murat AKICI Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Dilek ÇAVUŞOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Ayşe ERTEKİN Acil Tıp Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hülya SEVİL Acil Tıp Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Betül KURTSES GÜRSOY Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hacer Gizem GERÇEK Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğrenci Temsilcisi Batuhan ÇİÇEK Dönem 5 Öğrenci Temsilcisi

AFSÜ TIP FAKÜLTESİ MESLEKİ VE İLETİŞİM BECERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Mesleki ve İletişim Beceri Eğitimi Komisyonu Toplantı Tutanakları

1-  23.03.2022
2- 30.03.2022
3- 16.05.2022

 

Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2024

Skip to content