Kardiyoloji Anabilim Dalı

Ana Bilim Dalımız 2002 yılından itibaren hizmet vermekte olup, kardiyoloji açısından gerekli olabilecek tüm tetkikler ve tedaviler yapılmaktadır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi F blokta 16 yatak kapasiteli servisimiz ve 6 yatak kapasiteli Koroner Yoğun Bakım Ünitemiz bulunmaktadır. Poliklinik hizmetimiz de F blokta olup, aynı blokta Anjiyografi Ünitemiz bulunmaktadır.

TANISAL TESTLER

ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)
Ritim bozuklukları,
Kalp krizi ( geçirilmiş ya da yeni gelişen kriz),
Kalpte beslenme bozuklukları,
Yüksek tansiyona bağlı değişiklikler,
Kalp kası hastalıkları hakkında bilgiler verir.

EFOR TESTİ
Efor testi; koşu bandı üzerinde ya da bisiklet ile, kalp yükünü giderek artıracak şekilde, belli bir süre ve hızla egzersiz yapılırken EKG ve kan basıncının sürekli takip edilmesi ve belli aralıklarla kayıt altına alınması esasına dayanan bir yöntemdir.
Efor testi en çok kalbi besleyen atardamarlarda darlık veya tıkanıklık olması (koroner yetmezlik) tanısının konulması için uygulanmaktadır.
Koroner yetersizlik, hiçbir belirti vermeden gelişebildiği için, şikayeti olsun olmasın 40 yaşın üstünde herkes muayene olmalıdır.

RİTİM HOLTER
Ritim holter hastanın, 24-72 saat, üzerinde taşıdığı mobil EKG chazı gibidir.
Ritim holter takan kişiler normal günlük aktivitelerine devam ederler.
Ritim holter; süreklilik göstermeyen, hastanın günlük aktivitesine ve stres düzeyine bağlı olarak farklı zamanlarda ve kısa süreli olarak ortaya çıkabilen ritim sorunlarında, genellikle kalp hızının düşük olması ya da bazı çarpıntı şekillerinde ortaya çıkan bayılma şikayetlerinde, kalp ritmi üzerine etkili ilaçların kalbin verdiği yanıtın izlenmesinde fayda sağlamaktadır.

TANSİYON HOLTER
Hastanın normal aktivitelerini sürdürürken, kan basıncını 24 saat veya daha uzun periyotta, belirli zaman aralıklarında ölçebilen taşınabilir elektronik bir tansiyon cihazıdır.
Evde kan basıncı ölçümü yapılamadığı durumlarda,
Beyaz önlük hipertansiyonunun araştırılmasında (sadece doktor yanında yükselen kan basıncı),
Çeşitli ölçümlerde kan basıncı değerlerinde aşırı değişkenlik olduğunda,
Gece uykusu sırasında kan basıncı değerlerinin takip edilmesinde, uygulanan ilaç tedavisinin takibinde yarar sağlamaktadır.

EKOKARDİYOGRAFİ
Ekokardiyografi; ultrason dalgaları kullanılarak kalbin iç yapısının ve fonksiyonlarının net olarak görüntülenmesini sağlayan işlemdir.
Ekokardiyografi, kalp kapak ya da koroner damar hastalığının tanısı, takibi ve uygun tedavinin seçilmesinde,
Doğumsal kalp hastalıklarının tanısında,
Kalpten çıkan büyük damarların yapısının tespit edilmesinde,
Yüksek kan basıncının kalbe etkisinin incelenmesinde,
Kalp ameliyatları sırasında kalp kapaklarına yapılacak müdahale şeklinin belirlenmesi amacı ile yapılır.

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER
TRANS ÖZOFAGEAL EKOKARDIYOGRAFI (TEE)
TEE, hastanın göğüs yapısı yeterli kalitede ekokardiyografik görüntü vermediğinde ya da kalp içi oluşumları daha yakından görerek değerlendirme gerektiğinde başvurulan bir yöntemdir. TEE, endoskopik bir inceleme olup ağız yolundan yemek borusuna indirilen ince bir tüp (probe) ile kalbin arka komşuluğuna erişilir ve çok net, ayrıntılı görüntü alınır.

KORONER ANJİYOGRAFİK

Koroner anjiyografi opak madde denilen bir ilaç kullanılarak radyasyon eşliğinde kalp damarlarını görüntüleyen yöntemdir.

Kasık, kol veya bilekteki damarlara damar yolundan daha büyük bir kılıf yerleştirilerek bir katater vasıtası ile kalp damarlarına ulaşılır. Damar içine opak madde enjekte edilerek radyasyon vasıtası ile kalp damarları görüntülenmiş olur.
Kalp damar hastalıklarının tanısında en kesin yöntemdir. Damar tıkanıklığı saptandığı takdirde eş zamanlı balon ve stent uygulamaları yapılabilir.
Damar hastalıklarının yanı sıra kalbin fonksiyonunu kalp kapak kaçaklarını ve darlıklarını, kalp deliklerini tespit eder.
Böbrek yetmezliği olan hastalar, opak maddeye alerjisi olan hastalar işlem öncesi dikkatli değerlendirilmelidir. Gebeler için risklidir.

Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ersel ONRAT (Ana Bilim Dalı Başkanı)


Prof. Dr. Alaettin AVŞAR


Doç. Dr. Serkan GÖKASLAN


Doç. Dr. Uğur AKSU


Doç. Dr. Zafer YALIM


Doç. Dr. İbrahim Ethem DURAL

Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk YILMAZ
Arş. Gör. Dr. Cem KORUCU
Arş. Gör. Dr. Nagihan YOZGAT
Arş. Gör. Dr. Mehmet GÜRLER
Arş. Gör. Dr. Fatma Sevde Nur KILAVUZ
Arş. Gör. Dr. Halil SİNER
Arş. Gör. Dr. Sultan EHLİZ
Arş. Gör. Dr. Ramazan Anıl EŞKİ
Arş. Gör. Dr. Havva İrem YILMAZ
Arş. Gör. Dr. Hazal ÇORUMLU
Arş. Gör. Dr. Ömer Kutsi MISIRLIOĞLU

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024

Skip to content