Kalite Komisyonu

KALİTE KOMİSYONU
K. Görevi Unvan / Adı Soyadı Birim
Başkan Doç. Dr. Çiğdem ÖZER GÖKASLAN Dekan Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Tolga ERTEKİN Dekan Yardımcısı
Koordinatör Prof. Dr. İsmet DOĞAN Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. Sefa ÇELİK Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. Ersel ONRAT Kardiyoloji Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Mustafa DOĞAN Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Murat ÇİLEKAR Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr Üyesi Melahat GÜRBÜZ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr Üyesi Neşe Nur USER Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr Üyesi Yasin SARIKAYA Radyoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Temsilcisi Arş. Gör. Dr. E. Yusuf ÇARMICI Radyoloji Anabilim Dalı
Öğrenci Temsilcisi Mehmet Ali AYMAZ Fakülte Öğrenci Temsilcisi
Üye Hüseyin AYDOĞAN Fakülte Sekreteri

 

AFSÜ TIP FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları

1- 07.05.2021
2- 18.05.2021
3- 23.11.2021
4- 08.02.2022
5- 08.02.2023
6- 28.08.2023
7- 01.09.2023 (Toplantı fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız.)
8- 12.09.2023
9- 11.10.2023
10- 26.12.2023
11- 27.12.2023
12- 29.12.2023
13- 03.01.2024
14- 19.01.2024 (Toplantı fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız.)
15- 06.02.2024
16- 21.02.2024

 

KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA KOMİSYONLARI ÜYELERİ
1. Kalite Güvencesi Sistemi Çalışma Komisyonu
Başkan Prof. Dr. İsmet DOĞAN Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr Üyesi Melahat GÜRBÜZ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
2. Eğitim ve Öğretim Çalışma Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Neşe Nur USER Tıp Eğitimi A.D
Üye Arş. Gör. Dr. E. Yusuf ÇARMICI Radyoloji Anabilim Dalı
3. Araştırma ve Geliştirme Çalışma Komisyonu
Başkan Prof. Dr. Tolga ERTEKİN Dekan Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Sefa ÇELİK Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Murat ÇİLEKAR Genel Cerrahi Anabilim Dalı
4. Toplumsal Katkı Çalışma Komisyonu
Başkan Doç. Dr. Çiğdem ÖZER GÖKASLAN Dekan Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Ersel ONRAT Kardiyoloji Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Betül KURTSES GÜRSOY Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
5. Yönetim Sistemi Çalışma Komisyonu
Başkan Prof. Dr. Necip BECİT Dekan
Üye Dr. Öğr Üyesi Yasin SARIKAYA Radyoloji Anabilim Dalı
Üye Hüseyin AYDOĞAN Fakülte Sekreteri

 

 

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024

Skip to content