İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi İç hastalıkları Ana Bilim Dalı, deneyimli uzman kadrosu ile iç hastalıklarını kapsayan her türlü hastalığın tanı, tedavi ve takibini yürütmektedir. İç hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Onkoloji, Hematoloji, Endokrinoloji, Nefroloji, Yoğun Bakım, Romatoloji ve Genel Dahiliye Bilim Dalları yer almaktadır. Bu bilim dallarına başvuran hastalar ayaktan poliklinik hizmeti almaları yanında gerektiğinde ilgili bölümlerce yatışları yapılarak bilim dallarının kendi servislerinde tanı ve tedavileri yapılabilmektedir. Ayrıca diğer kliniklerden istenildiği takdirde konsültasyon hizmetleri verilmekte, hasta tanı ve tedavisi için tıbbi konseylere katkı sunulmaktadır. İç hastalıkları Ana Bilim Dalı; klinik ve akademik tecrübeye sahip toplamda on iki öğretim üyesi ile dünya standartlarında 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

İç Hastalıkları Bölümü Alt Birimleri:


Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı:

Onkoloji bölümümüzde kanser tanısı almış olan hastalarımıza yüksek kalitede hizmet verilmektedir. Kanser hastalarımıza 38 yatak kapasiteli ayaktan kemoterapi ünitesinde kemoterapi ve immunoterapi tedavileri verilmektir. 34 yatak kapasiteli Hematoloji-Onkoloji yataklı servisimizde maksimum iki kişilik ve tek kişilik odalarda hastalara her türlü tetkik ve tedavi hizmetleri sunulmaktadır.

Hematoloji Bilim Dalı:
Hematoloji bilim Dalının bünyesinde tanı, takip ve tedavisi yapılan hastalıklar aşağıda özetlenmiştir:

1.Kansızlık, lökosit ve trombosit sayısındaki düşüklükler (anemiler, talasemiler,
hemoglobinopatiler, trombositopeniler )
2.Kan hücrelerinin yıkımlarının hızlanması (otoimmun hemolitik anemiler, İTP vb)
3.Kanın pıhtılaşmasının bozulması (hemofili, von Willebrant hastalığı vb)
4. Tromboza yatkınlık
5. Malign hematolojik hastalıklar (lösemiler, lenfomalar, multipl myeloma vb)

Ayrıca allojenik ve otolog kök hücre transplantasyonu yapılmış hastaların takip ve tedavileri de yapılmaktadır. Hematolojik olarak acil tedavi gerektiren durumlardan olan trombotik trombositopeni purpura (TTP) ve paraproteinemilerde plazmaferezis ve lökositazis durumlarında lökoferez işlemi de uygulanabilmektedir.

Romatoloji Bilim Dalı:

Vücudumuzun hareket etmesini sağlayan kaslar, kemikler, eklemler ve bu yapıları birleştiren bağlarda öncelikle ağrı ve hareket kısıtlılığına, bazen de şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan hastalıklara, genel olarak romatizma adı verilmektedir. Romatizma ülkemizde ve tüm dünyada sık görülen hastalıklar arasındadır. Romatizma tek bir hastalık değildir. 200’e yakın hastalık bu sınıfa girer. Romatizmal hastalıklar sadece eklemleri ilgilendirmez. Eklemlerin yanı sıra deriyi, iç organları, omurgayı, gözü de etkileyebilir. Her ne kadar romatizma ileri yaşın hastalığı olarak bilinse de, pek çok romatizmal hastalık çocukluk veya gençlik döneminde başlayabilir. 

Romatizmal rahatsızlıkları kabaca inflamatuvar (iltihaplı) romatizmal rahatsızlıklar ve daha sık görülen non-inflamatuvar (iltihaplı olmayan) romatizmal rahatsızlıklar olarak ikiye ayrılabilir. Romatoid artrit, Ankilozan spondilit, Gut, Fibromyalji, Artroz (Kireçlenme), Sedef romatizması, Behçet hastalığı, Ailevi Akdeniz ateşi, Bağ dokusu hastalıkları; sistemik lupus eritematozus, polimiyozit- dermatomiyozit, skleroderma, mixt bağ dokusu hastalığı, Vaskülitler (damar iltihabı) en sık bilinen romatizmal hastalıklardır. Romatizmal hastalıkların başlangıcında doğru tanı konması ve uygun tedavi başlanması önemlidir. Başlangıçta yapılan uygun tedavi hastanın sonraki yaşamı için çok önemlidir. Erken tanı ve uygun tedavi ile sakatlık gelişimini, çalışma ile ilgili kısıtlılıkları, hastalığa bağlı tıbbi ve ekonomik maliyetleri azaltmak mümkün olabilmektedir. 

Eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı, sabah eklemlerde sertlik olması, özellikle sabahları daha belirgin bel ağrısı ve tutukluk hali,el parmaklarında soğukta beyazlaşma ve morarma (raynaud fenomeni), cilt altında bezeler, güneşte ciltte aşırı duyarlılık ve yaralar gelişmesi, ellerde veya vücudun herhangi bir yerinde deride sertlik, güçsüzlük, merdiven inip çıkamama, oturup kalkamama ve kaslarında ağrı, ağızda ve genital bölgede aftöz yaralar çıkması, gözlerinde sık sık iltihaplanma (üveit),tekrarlayan karın ağrıları,ağız-göz kuruluğu, açıklanamayan ateş, açıklanamayan kilo kaybı, açıklanamayan deri döküntüleri gibi belirtiler ve bulgular varsa hastanın romatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Verilen Hizmetler;

• Romatolojik hastalıkların tanısı,takibi ve ilaç tedavilerinin düzenlenmesi
• Artrosentez ve eklem sıvısının değerlendirilmesi
• Kapilleroskopik değerlendirme
• Tükrük bezi biyopsisi
• Terapötik ilaç enjeksiyonları ve parenteral ilaç uygulamaları

Endokrinoloji:
Endokrinoloji bölümümüzde şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, metabolik sendrom, şişmanlık
(obezite), hipofiz hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları, kalsiyum metabolizma bozukluğu,
sekonder hipertansiyon gibi hastalıkların tanısı konulabilmekte ve tedavi, takibi
yapılabilmektedir.

Nefroloji Bilim Dalı:

Nefroloji Bilim Dalı bünyesinde akut böbrek hastalığı, kronik böbrek hastalığı, glomerülonefrit (böbrek biyopsi işlemleri), hipertansiyon başta olmak üzere polikistik böbrek hastalığı gibi ailevi geçiş gösteren diğer nadir hastalıkların tanısı koyulabilmekte, takip ve tedavileri yapılabilmektedir. Ek olarak böbrek nakli olmuş hastaların takip ve tedavileri ilgili öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Tüm bu hizmetlerin yanında kronik böbrek hastalığı son dönem tanısı almış olan hastalara hizmet vermek üzere kliniğimiz içerisinde 1 periton diyaliz ünitesi (karın diyalizi), 1 hemodiyaliz ünitesi ve gerekli durumlarda yatak başında diyaliz gerçekleştirebileceğimiz 1 mobil diyaliz cihazımız yer almaktadır.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı:

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İç hastalıkları Anabilim Dalına bağlı yan daldır. Ayaktan başvuran hastalarımız için Endokrinoloji polikliniğimizde, gerekli durumlarda ise yataklı servisimizde tiroid, böbreküstü, pankreas, hipofiz, over, testis ve benzeri iç salgı (endokrin) bezlerinden üretilen hormonların eksikliği- fazlalığı ile bezlerin tümöral hastalıklarının neden olduğu sağlık problemlerinin tanı, tedavi ve izlemi yapılmaktadır. Bilindiği üzere, diyabet (şeker) hastalığı günümüzde sıklığı giderek artış gösteren kronik ilerleyici bir hastalıktır. Diyabet ve Obezite polikliniğimizde başvuran hastalarımızın tedavileri görevli hekimler, diyabet eğitim hemşireleri ve diyetisyenlerimiz gözetiminde yeniden düzenlenmekte, diyabetin yol açtığı komplikasyonlar açısından taranmakta, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Tip 1 diyabeti olan hastalarımıza gereklilik halinde insulin pompası (sürekli cilt altı insulin infüzyonu) eğitimi verilmekte ve pompa tedavisi başlanabilmektedir. Fazla kilolu (obez) hastalarımız obeziteye neden olabilecek altta yatan hastalık varlığı açısından araştırılmakta uygun tedavi seçenekleri açısından bilgilendirilmekte ve tedavileri düzenlenmektedir.

Kliniğimizde tanı ve tedavisinin yapılabildiği başlıca hastalıklar nelerdir?

1. Tiroid hastalıkları (guatr, tiroid nodülleri, tiroid fonksiyon bozuklukları, tiroid kanserleri)
2. Diyabet (şeker) hastalığı (tip 1 diyabet, gestasyonel diyabet (gebelik şekeri), tip 2 diyabet)
3. Obezite ve metabolik semdrom
4. Paratiroid bezi hastalıkları (kalsiyumu düzenleyen iç salgı bezine ait hastalıklar)
5. Yüksek kolesterol -hiperlipidemi vb. metabolik hastalıklar
6. Osteoporoz (kemik erimesi) ile diğer metabolik kemik hastalıkları
7. Hipofiz bezi hastalıkları (akromegali, cushing, prolaktinoma, hipofiz adenom)
8. Adrenal (böbrek üstü bezi) hastalıkları (conn, feokromasitoma, adrenal adenom)
9. Hormonlardan kaynaklanan üreme bozuklukları (hipogonadizm, infertilite)
10. Hirsutizm (kıllanma artışı) ile ilgili hastalıklar (polikistik over sendromu, kongenital adrenal hiperplazi)
11. Hormonların neden olduğu tansiyon yüksekliği (sekonder hipertansiyon)

Endokrinoloji Kliniğine Yapılan İşlemler:
1. Tiroid/ boyun Ultrasonografisi: Tiroid hastalıkları ve boyun lenf bezlerinin değerlendirilmesinde sıklıkla başvurduğumuz invaziv olmayan bir görüntüleme yöntemidir.
2. Ultrason eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi: Ultrason ile tespit edilen tiroid nodüllerin malign olup olmadığını araştırmak için kullanılan uygun, ucuz ve güvenilir bir yöntemdir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi poliklinik şartlarında kolaylıkla uygulanabilen herhangi bir ilaç ya da lokal anestetik madde uygulamaya gerek olmaksızın yapılan bir işlemdir.

3. Ultrason eşliğinde paratiroid yıkama (washout): Paratiroid adenom tanısı koymada sintigrafik incelemenin yetersiz kaldığı durumlarda yıkama işlemine gereksinim duyulabilir.
4. Endokrin testler: Bölümümüzde hastalıkların teşhisi sırasında çeşitli uyarıcı veya baskılayıcı testler (dinamik testler) yaparak hormonların seviyesi ölçülmektedir. Teşhis işlemleri çoğunlukla ayaktan poliklinikte yapılmakta birlikte gerektiğinde gözlem altında serviste endokrin test odasında yapılmaktadır.

Yoğun Bakım Bilim Dalı:

Yoğun bakım ünitemiz 12 yataklı olup dahili sorunları olan her türlü erişkin kritik yoğun bakım hastasına 7 gün 24 saat kesintisiz yüksek standartlarda bakım ve tedavi yapılmaktadır. Yoğun bakım ünitemizde; USG, videolaringoskop, fleksibl fiberoptik bronkoskopi bulunmaktadır. Sürekli renal replasman tedavisi (SRRT) ve Plazmaferez olanaklarımız mevcuttur. Yoğun Bakım Ünitemizde hem eğitimli hem de tecrübeli bir ekip bulunmaktadır. Bu profesyonel ekibin amacı kritik hastaların iyileşmesini sağlamaktır.


Genel Dahiliye:

Tanı konulmamış veya konulamamış hastalıklara bütüncül olarak yaklaşan Genel Dahiliye bilim dalımız hastalıkların tanısını koyabilmekte, gerekli görüldüğünde diğer bilim dalları ile iş birliğinde çalışmakta ve hastaların takip, tedavilerini yapabilmektedir. 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

 


Prof. Dr. Meltem BAYKARA (Anabilim Dalı Başkanı)


Doç. Dr. Mahmut APAYDIN 


Doç. Dr. Selvihan BEYSEL


Doç. Dr. Erhan BOZKURT


Doç. Dr. Hacer DEMİR


Doç. Dr. Semiha ORHAN


Doç. Dr. Onur TUNCA


Doç. Dr. Sinan KAZAN

Doç. Dr. Elif DİZEN KAZAN


Doç. Dr. Adem ERTÜRK


Doç. Dr. Alper SARI

 


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DURAN


Dr. Öğr. Üyesi Nermin KENİ BEGENDİ


Dr. Öğr. Üyesi Ramazan COŞAR

Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Damla CENGİZ
Arş. Gör. Dr. Haydar GÜNGÖREN
Arş. Gör. Dr. Menekşe Elçin ALTIN
Arş. Gör. Dr. Murat AY
Arş. Gör. Dr. Gözde GÜMÜŞ TOPAL
Arş. Gör. Dr. Kübra Efsun ŞENLER
Arş. Gör. Dr. Refik ÖZPINAR
Arş. Gör. Dr. Samet BOZKURT
Arş. Gör. Dr. Ali Arda DEMİR
Arş. Gör. Dr. Meliha Merve TEKİN
Arş. Gör. Dr. Alperen YALÇIN
Arş. Gör. Dr. Ayşe EMRE 
Arş. Gör. Dr. Hatice Şeyda CEYHAN
Arş. Gör. Dr. Abdullah AVLAĞI
Arş. Gör. Dr. Pirsu UĞUZ
Arş. Gör. Dr. Fatma Feyza AVŞAR
Arş. Gör. Dr. Merve DOĞRUOĞLU
Arş. Gör. Dr. Hüseyin UYANIK
Arş. Gör. Dr. Beyza ÜNLÜ
Arş. Gör. Dr. Hatem KUŞUÇAR
Arş. Gör. Dr. Yaşar CULHA
Arş. Gör. Dr. Maryam MAMMADZADA
Arş. Gör. Dr. Halil AKKAYA
Arş. Gör. Dr. Süheyla ERDEM
Arş. Gör. Dr. Furkan KOÇER
Arş. Gör. Dr. Gizem MOLU
Arş. Gör. Dr. Ahmet DOĞRUOĞLU
Arş. Gör. Dr. Şevval İrem AKKAYA
Arş. Gör. Dr. Merve ÇELİK
Arş. Gör. Dr. İshak Utku DÜZGÜN
Arş. Gör. Dr. Fariz Emrah ÖZKAN
Arş. Gör. Dr. Sedat YILDIZ
Arş. Gör. Dr. Serdar GÖK
Arş. Gör. Dr. Mehmet Enes SÜZEK
Arş. Gör. Dr. İlayda TERCAN
Arş. Gör. Dr. Ferah Nur ÇAVDARCI YAMAN
Arş. Gör. Dr. Taner DALKIRAN
Arş. Gör. Dr. Oğuz Han KAVAS
Arş. Gör. Dr. Canan YILDIZ
Arş. Gör. Dr. Koray SARIKAYA

Güncelleme Tarihi: 4 Haziran 2024

Skip to content