Formlar

Şikayet ve Öneri Formu

TF.FR.1 – 3. Sınıf Bam Proje Öneri Formu

TF.FR.2 – 3. Sınıf Proje Uygulama Çalışması Değerlendirme Formu

TF.FR.3 – Araştırma Akış Şeması Formu

TF.FR.4. – Araştırma Bütçe Formu

TF.FR.5 – Araştırma Ekibinin İku ve İlu Taahhütnamesi

TF.FR.6 – Araştırma Protokolü Formu

TF.FR.7 – Etik Kurul Başvuru Dilekçesi – İlk Başvuru

TF.FR.8 – Etik Kurul Başvuru Dilekçesi – Tekrar Değerlendirme

TF.FR.9 – Etik Kurul Başvuru Formu

TF.FR.10 – Etik Kurul Karar Formu

TF.FR.11 – Etik Kurul Kararına Gerek Yoktur Formu

TF.FR.12 – Etik Kurul Özgeçmiş Formu

TF.FR.13 – Helsinki Bildirgesi taahhütnamesi

TF.FR.14 – Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na Başvurularda İstenilen Belgelerin Kontrol Listesi

TF.FR.15 – Mali Taahhütname

TF.FR.16- Akademik Personel Bilgi Formu

TF.FR.17- İdari Personel İlişik Kesme Formu

TF.FR.18- Akademik Personel İlişik Kesme Formu

TF.FR.19- Yurtdışı Seyahat Formu

TF.FR.20- Akademik Personel Yurtdışı İzin Formu

TF.FR.21- Akademik Personel Yurtiçi izin Formu

TF.FR.22- İdari Personel izin Formu

TF.FR.23- Tebligat Adres Bilgi Formu

TF.FR.24- Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar İçin Başvuru Formu

TF.FR.25- Öğretim Elemanları Yıllık Faaliyet Raporu Formu

TF.FR.26- Danışman Bireysel Görüşme Formu

TF.FR.27- Danışman Toplu Görüşme Formu

TF.FR.28- Afsü Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projesi Başvuru Formu

TF.FR.29- Afsü Tıp Fakültesi Öğrenci Sosyal Sorumluluk Sonuç Projesi Formu

TF.FR.30 – Maddi Hata İtiraz Formu

TF.FR.31- Öğrenci Belgesi İstem Formu

TF.FR.32 – Öğrenci İlişik Kesme Formu

TF.FR.33 – 4. ve 5. Sınıf Yarıyıl Sonu Bütünleme Sınavı Başvuru Formu

TF.FR.34 – Kesici-Delici Alet Yaralanması Kan Ve Vücut Sıvılarına Maruziyet Bildirim Formu

TF.FR.35 – Öğrenci Tebligat Adres Bilgi Formu

TF.FR.36 – Ders Muafiyeti Başvuru Formu

TF.FR.37 – Soyadı Değişikliği Formu

TF.FR.38 – Toplantı Katılım Tutanağı Formu

TF.FR.39 – Akademik Personel Bilgi Formu

TF.FR.40 – Hastalık İzin Formu

TF.FR.41 – Personel Nakil Bildirimi Formu

———————————————————————————————————————————————————————–

ODB.FR.2 – Öğrenci Kimlik Kartı Yenileme Formu

ODB.FR.3 – Bölüm Program Öğrenci Temsilciliği Seçim Tutanağı

ODB.FR.5 – Değişim Programları Not Dönüşüm Formu

ODB.FR.12 – Diploma Talep Formu

ODB.FR.15 – Harç İade Formu

ODB.FR.18 – Diploma Kayıp Formu

ODB.FR.19 – Kayıt Sildirme İsteği Talep Formu

ODB.FR.21 – Kayıt Dondurma Talep Formu

ODB.FR.24 – Mazeret Sınav Başvuru Formu

ODB.FR.27 – Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu

ODB.FR.30 – Öğrenci Temsilciliği Aday Formu

ODB.FR.31 – Öğrenci Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı Formu

ODB.FR.32 – Öğrenci Temsilcisi Seçimi Katılım Listesi Formu

ODB.FR.36 – Pasaport Harcı Muafiyet Formu

ODB.FR.48 – Yatay Geçiş Başvuru Formu

 

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ

TÜBİTAK

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024

Skip to content