Fizyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalımızın eğitim-öğretim faaliyetleri 2002 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde başlamış ve 2018 yılından itibaren de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde devam etmektedir. Anabilim Dalımızda Lisans ve Lisans Üstü Eğitim-Öğretimin yanı sıra Bilimsel Araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Fizyoloji, Yunanca doğa anlamına gelen “physis” kelimesi ile bilim anlamına gelen “logos” kelimesinin birleşmesi ile ortaya çıkan bir terimdir. Fizyoloji, moleküler düzeyden hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeylerine kadar fonksiyonu ve bu fonksiyonun altında yatan mekanizmaları araştıran bir bilim dalıdır. Anabilim Dalımızca verilen teorik ve pratik derslerde, insan vücudunun fizyolojik işlevleri ve organların çalışma prensipleri anlatılmaktadır. Ayrıca, ders içeriklerimizde fizyopatolojik mekanizmalara da yer verilerek öğrencilerin temel fizyoloji bilgileri ile klinik olgular arasında bağlantı kurabilmeleri amaçlanmıştır. Anabilim Dalımızda teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerin yapılmasına olanak sağlayan ve gerekli donanıma sahip Fizyoloji Laboratuvarı mevcuttur. Anabilim Dalımızın hedefi, başta Tıp Fakültesi olmak üzere sağlık hizmetleriyle ilgili tüm fakülte ve bölüm/yüksekokul öğrencilerine güçlü bir Temel Tıp eğitimi vermek ve alana özgü Bilimsel Çalışmaları
arttırmaktır.

Eğitim Faaliyetleri:

Anabilim Dalımızda verilen teorik ve uygulamalı dersler:
Doktora: Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Dersi
Tıp Fakültesi: 1. ve 2. Sınıf Fizyoloji dersleri
Diş Hekimliği Fakültesi: Fizyoloji dersi
Eczacılık Fakültesi: Fizyoloji dersi
Sağlık Bilimleri Fakültesi: Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik bölümlerinin
Genel Fizyoloji Dersleri ve Egzersiz Fizyolojisi dersi

Bilimsel Faaliyetler:

Anabilim dalımızda görev yapan öğretim elemanları ilgi alanlarına özgü bilimsel araştırmalarını ulusal/uluslararası kongre ve sempozyumlarda bildiri şeklinde sunmakta, ayrıca ulusal/uluslararası bilimsel dergilerde çeşitli makaleleri yayınlanmaktadır.

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri


Doç. Dr. Özden KUTLAY (Anabilim Dalı Başkanı)


Doç. Dr. Arzu KESKİN AKTAN

Dr. Öğr. Üyesi Tülay AKAN 

 

Araştırma Görevlileri

Arş.Gör. Hivda Ezgi TURSUN

Güncelleme Tarihi: 2 Nisan 2024

Skip to content