Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan Prof.Dr. Necip BECİT
Üyeler                           Prof.Dr. Ümit DÜNDAR
Prof.Dr. Sezgin YILMAZ
Prof.Dr. Dağıstan Tolga ARIÖZ
Doç.Dr. İbrahim KELEŞ
Doç.Dr. Ahmet Ali TUNCER
Dr.Öğr.Üyesi Murat ÇİLEKAR