Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Anabilim Dalımız iki öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi ile eğitim ve sağlık hizmetlerini yürütmektedir. On yatak ile yatan hasta hizmetleri verilmekte ve servis içindeki laboratuvarımızda yatan hastalara ait materyallerin mikrobiyolojik incelemeleri yapılmaktadır. Anabilim dalımıza ait laboratuvarımızda iki mikroskop, inkübatör, santrifüj cihazı, buzdolabı ve derin dondurucu (-800C) bulunmaktadır.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Uygulamaları:

• Gram boyama
• Zheil-Nelsen boyama
• Direkt preparat incelemeleri
• Mikroskobik idrar incelemesi
• Taze dışkı incelemesi
• Periferik kan incelemeleri
• Sıtma ve diğer kan parazitlerinin saptanması
• Rose Bengal ve Wright aglutinasyon testleri

Klinik Uygulamalar :

• Kronik viral hepatit tanı ve tedavisi: Anabilim dalımızda hepatit B ve C’li hastaların tanı, tedavi ve takipleri ile ilgili tüm işlemler yapılabilmektedir. Karaciğer biyopsisi uygulanabilmekte ve interferon tedavileri verilmektedir. Bu infeksiyonlardan korunmak için eğitim ve aşılama hizmetleri de yapılmaktadır.
• Günlük yoğun bakım vizitleri ve antibiyoterapi seçimleri.
• Hastane personeline temas sonrası profilaksi Hastanede rasyonel antibiyotik kullanımının sağlanması
• Epidemik infeksiyonların kontrolü(Avian influenza, Kırım-Kongo hemorajik ateşi gibi)

İnfeksiyon Kontrol Komitesi Uygulamaları :

Hastanemizde 2003 yılından bu yana aktif prospektif surveyans yöntemi ile Hİ’ları izlenmekte ve kontrol altına alınması için gereken önlemler belirlenmektedir. Komite çalışmalarını Anabilim Dalımızla koordineli olarak iki infeksiyon kontrol hemşiresi, dahili ve cerrahi bilim temsilcileri, eczane ve mikrobiyoloji laboratuvar temsilcisi ve başhekimlik ile birlikte yürütmektedir.

Eğitim :

Asistan eğitimi 2005 yılında başlamış olup Tıp Fakültesinde öğrenci alınmaya başladığından beri (6 yıldır) eğitim hizmetleri sürdürülmektedir. Ayrıca İKK aracılığı ile tüm hastane personeline de hizmet içi eğitimler sürdürülmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Neşe DEMİRTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)


Doç. Dr. Havva TÜNAY


Doç. Dr. Petek ŞARLAK KONYA


Doç. Dr. Derya KORKMAZ

Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Oğuzhan DİLEK
Arş. Gör. Dr. Elif Betül KOŞAR
Arş. Gör. Dr. Gamze ÇOLAK
Arş. Gör. Dr. Betül ALTUNBAŞ
Arş. Gör. Dr. Barış MANAVLI
Arş. Gör. Dr. Esra SEVGİLİ
Arş. Gör. Dr. Rabia KARAKOÇ
Arş. Gör. Dr. Seval AYEKİN

Güncelleme Tarihi: 5 Nisan 2024

Skip to content