Dış Paydaşlar ve Topluma Dayalı Eğitim Komisyonu

Unvanı/Adı-Soyadı Görev/Anabilim Dalı
BAŞKAN Prof. Dr. Nazlı ŞENSOY Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. Remziye GÜL SIVACI Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. Alpagan Mustafa YILDIRIM Plastik Rekonstrüksiyon ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. Ersel ONRAT Kardiyoloji Anabilim Dalı
Üye Prof. Dr. Kadriye AVCI Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. İbrahim EKER Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya KORKMAZ Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Zafer SÖYLEMEZ Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

 

AFSÜ TIP FAKÜLTESİ DIŞ PAYDAŞLAR VE TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023

Skip to content