Değerlerimiz

 Toplumsal sorumluluk
 Bilimsel yeterlilik
 İnsan, hasta ve hekim haklarına saygı
 Etik değerlere bağlılık
 Sürekli gelişim
 Liderlik ve işbirliği
 Dil, din, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmadan hizmet sunma
 Adalet/Farklılıklara saygı
 Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik
 Saygı/güven/insancıllık
 Kurumsal aidiyet

 

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023

Skip to content