Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (ÇERSAH) uzmanlık dalı; hastalıkların biyolojik ve ruhsal yönüyle ilgilenmesinin yanısıra, davranışsal ve toplumsal yönüyle de ilgilenen ve koruyucu ruh sağlığına yönelik de çalışan bir uzmanlık dalıdır. ÇERSAH uzmanlık alanı; genetik, fizyolojik, biyokimyasal, nöroendokrin yapıyı, doğum öncesi ve sonrası gelişimsel özellikleri incelemesi açısından biyolojik bir bilimdir. Çok erken dönemlerden, bebeklikten başlayarak, insanlar arası ilişkileri ve etkileşim biçimlerini; çocuk yetiştirmeye ilişkin tutumları, ailesel ve çevresel etmenleri araştırmasıyla bir toplum bilimidir. Ayrıca, çocuklar, ergenler ve ailelerin davranışlarının değerlendirilmesi, biçimlendirilmesi açısından bir eğitim ve davranış bilimi; ortaya çıkan ruhsal nitelikli sorunların, çocuklukta, yerleşmeden, yaygınlaşmadan ele alınıp düzeltilmesi, sağlıklı bireylerin yetişmesi için gerekli önlemlerin planlanması yönünden bir koruyucu hekimlik bilimidir.

Ülkemizde ÇERSAH, 1990 yılında ayrı bir uzmanlık dalı olarak tanınmıştır. Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından alınan kararla 1995 yılında üniversitelerdeki çocuk psikiyatri birimleri “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı”na dönüştürülmüştür. Anabilim Dalı’mız 2021 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

2020 yılı itibari ile kliniğimizde 4 öğretim üyesi hekim görev yapmaktadır. Şimdiki adı ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi A blokta 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlere yönelik poliklinik hizmeti verilmektedir.

Anabilim Dalı’mızda hasta hizmetleri, eğitim, araştırma ve koruyucu ruh sağlığı başlıkları altında toplanabilecek çalışmalar bir ekip çalışması niteliğinde sürdürülmektedir. Hastalara yönelik tedavi hizmetleri, temel olarak, “ayaktan hasta izlenmesi” yani ayaktan poliklinik hizmeti şeklindedir. Acil müdahale edilmesi gereken durumlar dışında, poliklinik hizmetleri haftanın değişik günlerine yayılmış, önceden belirlenmiş randevulu hasta izlemi şeklinde olmaktadır. Anabilim Dalı’mızın yataklı tedavi kliniği bulunmamaktadır. Yatırılarak izlenmesi gereken hastalarımız, yataklı servisi bulunan hastanelere yönlendirilmektedir.

Nörogelişimsel Bozukluklar (Otizm Spektrum Bozukluğu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, İletişim Bozuklukları, Özgül Öğrenme Bozukluğu, Tik Bozuklukları), Şizofreni ve İlişkili Bozukluklar, Duygudurum Bozuklukları, Anksiyete Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar, Bedensel Belirti ile İlişkili Bozukluklar, Beslenme ve Yeme Bozuklukları, Uyku Bozuklukları tedavisine yönelik hizmetv erilmektedir.

Ana Bilim Dalı’mızda ÇERSAH uzmanlık alanı temel konuları üzerine çeşitli kuramsal ve uygulamalı eğitimin yanısıra; konsültasyon-liyazon, psikofarmakolojik tedavi, bilişsel davranışçı psikoterapi, destekleyici psikoterapi, aile tedavisi ve adli psikiyatri eğitimi verilmektedir. Ayrıca topluma yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmeti, okullara ve ailelere yönelik danışmanlık hizmeti ve psikometrik değerlendirmeler de diğer çalışma alanlarımızı oluşturmaktadır.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri


Dr. Öğr. Üyesi Aziz KARA (Anabilim Dalı Başkanı)


Dr. Öğr. Üyesi Hacer Gizem GERÇEK 


Dr. Öğr. Üyesi Çağla ÇELİKKOL SADIÇ


Dr. Öğr. Üyesi Yekta ÖZKAN

 

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Zahittin HAYTA
Arş. Gör. Dr. Zafer YAŞLICA
Arş. Gör. Dr. Arif GÖKTUĞ ÖZMUTLU
Arş. Gör. Dr. Büşra ASLAN
Arş. Gör. Dr. Betül Sevde ŞAHİN
Arş. Gör. Dr. Zemzem ÖZDEMİR
Arş. Gör. Dr. Büşra KARAKAYA
Arş. Gör. Dr. Aysun YURDAKUL
Arş. Gör. Dr. Betül Kezban ÇETİN
Arş. Gör. Dr. Ayşe Miray KOŞAR
Arş. Gör. Dr. Merve UZUN
Arş. Gör. Dr. Hilal ERGUN
Arş. Gör. Dr. Muhammet Ali İLİK
Arş. Gör. Dr. Fatma Sümeyye TEKELİ

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024

Skip to content