Cerrahi Tıp

Bölüm Başkanı : Prof.Dr. Dağıstan Tolga ARIÖZ

Anabilim Dalları: Anabilim Dalı Başkanı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Prof.Dr. Remziye GÜL SIVACI
        – Ağrı Bilim Dalı Prof.Dr. Remziye GÜL SIVACI
        – Yoğun Bakım Bilim Dalı  
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof.Dr. Adem ASLAN
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı V. Doç.Dr. Didem BASKIN EMBLETON
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof.Dr. Sezgin YILMAZ
         – Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı
         – Gastoenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı  
Gögüs Cerrahisi Anabilim Dalı Doç.Dr. Gürhan ÖZ
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. Ayşe Yeşim ORAL
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof.Dr. Mehmet YILMAZER
          – Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı  Prof.Dr. Dağıstan Tolga ARIÖZ
          – Perinatoloji Bilim Dalı   
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Prof.Dr.Necip BECİT
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları AnabilimDalı Doç.Dr. Şahin ULU
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Özal ÖZCAN
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof.Dr. Alpagan Mustafa YILDIRIM
          – El Cerrahisi Bilim Dalı Prof.Dr. Alpagan Mustafa YILDIRIM
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Çiğdem TOKYOL
Üroloji Anabilim Dalı Doç.Dr. İbrahim KELEŞ

 

 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Remziye GÜL SIVACI (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Elif DOĞAN BAKI
Doç.Dr. Tuba Berra SARITAŞ

Dr.Öğr.Üyesi Elif BÜYÜKERKMEN
Öğr.Grv.Dr. Tunzala YAVUZ
Arş.Grv.Dr. Sevnur AYSAL SARI
Arş.Grv.Dr. Orhun DEMİR
Arş.Grv.Dr. Feyza ÖZKAYA

Arş.Grv.Dr. Özgür Deniz YILDIRIM
Arş.Grv.Dr. Bilal Atilla BEZEN
Arş.Grv.Dr. Celil ARSLAN
Arş.Grv.Dr. Ömer SERT

Arş.Grv.Dr. Kamil TAŞKAPILI
Arş.Grv.Dr. Serkan SADIÇ
Arş.Grv.Dr. Merve KOÇASLAN
Arş.Grv.Dr. Burak KOYUNCU
Arş.Grv.Dr. Merve ÇOMAK
Arş.Grv.Dr. Ali KAYNAK
Arş.Grv.Dr. Sevim Şeyda İZGİ
Arş.Grv.Dr. Özge ÖZTÜRK
Arş.Grv.Dr. Atike GÖRGÜLÜ
Arş.Grv.Dr. Sümeyye YÜKSEL
Arş.Grv.Dr. Gökberk Kürşat ÜLKER

 

Ağrı Bilim Dalı

Prof.Dr. Remziye GÜL SIVACI

Yoğun Bakım Bilim Dalı

 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Adem ASLAN  (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Gazi BOYACI
Dr.Öğr.Üyesi Serhat KORKMAZ
Dr.Öğr.Üyesi Serhat YILDIZHAN
Dr.Öğr.Üyesi Usame RAKİP
Arş.Grv.Dr. Necmettin ÇOBAN
Arş.Grv.Dr. Lokman KIRAN
Arş.Grv.Dr. Emrah YILMAZ
Arş.Grv.Dr. Akın CENGİZ

Arş.Grv.Dr. Kamil Anıl KILINÇ
Arş.Grv.Dr. Turan ÇAYIR
Arş.Grv.Dr. Mehmet Çağlar KARACA

 

 

 ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Didem Baskın EMBLETON (Anabilim Dalı Başkanı V.)
Doç.Dr. Ahmet Ali TUNCER
Dr.Öğr.Üyesi Evrim ÖZKARACA BOYACI

 

 GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Sezgin YILMAZ (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Murat AKICI
Dr.Öğr.Üyesi Murat ÇİLEKAR
Dr.Öğr.Üyesi Mehlika BİLGİ KIRMACI
Arş.Grv.Dr. Emre BALLI
Arş.Grv.Dr. İhsan TÜMKAYA
Arş.Grv.Dr. İkbal Emre KILIÇ
Arş.Grv.Dr. Abdullah KARAKAYA
Arş.Grv.Dr. Feyza AŞIKUZUNOĞLU
Arş.Grv.Dr. Fatih GÜRSOY

 Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı  Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı

 GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 2003 yılında Yrd. Doç. Dr. Hıdır Esme tarafından kurulmuş, Dr Kubilay Öcalan 2006 yılında göğüs cerrahisi asistanı olarak çalışmaya başlamıştır. Şu anda 7 yataklı servisimiz, servis hemşire ve servis sekreterimiz ile göğüs cerrahisinin her hasta grubuna cevap verecek alt yapıyı tamamlamış olarak hizmet vermekteyiz. Eğitim ve öğretim faaliyetleri olarak, fakültemiz 3.sınıf öğrencilerine ve hemşirelik yüksekokul öğrencilerine teorik dersler verilmektedir. 2006-2007 öğretim yılından itibaren 5.sınıf öğrencilerimize 1 er haftalık Göğüs Cerrahisi staj programları verilmektedir. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile birlikte haftalık konseyler yapılmaktadır.

Yapılan ameliyatlar:

• Akciğer kanserine yönelik ameliyatlar (Mediastinoskopi, mediastinotomi, rezeksiyonlar).
• Video yardımlı göğüs cerrahisi (Endoskopik göğüs cerrahisi), Bronkoskopik incelemeler.
• Göğüs deformiteleri (doğuştan şekil bozukluğu) ameliyatları.
• Büllektomi ameliyatları (Akciğer etrafında hava toplanması).
• Akciğerin iltihaplı hastalıklarına yönelik ameliyatlar (Bronşektazi, tüberküloz, aspergillosis vb.).
• Akciğer kistleri, akciğerde su toplanması
• Özofagus hastalıkları cerrahisi

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Gürhan ÖZ (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DUMANLI
Dr.Öğr.Üyesi Suphi AYDIN

 

 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ayşe Yeşim ORAL (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Mustafa DOĞAN
Doç.Dr. Müberra AKDOĞAN 
Doç.Dr. Sibel İNAN
Dr.Öğr.Üyesi Özgür EROĞUL
Arş.Grv.Dr. Furkan Fatih GÜLYEŞİL
Arş.Grv.Dr. Neriman EFE
Arş.Grv.Dr. Merve ORAN
Arş.Grv.Dr. Mehmet GÜLAL

 

 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Mehmet YILMAZER (Anabilim Dalı Başkanı) 
Prof.Dr. Dağıstan Tolga ARIÖZ
Doç.Dr. Mine KANAT PEKTAŞ
Doç.Dr. Fatih ÇELİK
Dr.Öğr.Üyesi Özlem KAYACIK GÜNDAY
Arş.Grv.Dr. Emre YILMAZ
Arş.Grv.Dr. Şeyma İlayda PALTACI
Arş.Grv.Dr. Vedat KARAKAYA
Arş.Grv.Dr. Berke Ebru İŞÇEVİREN
Arş.Grv.Dr. Mariam CHKHİKVADZE
Arş.Grv.Dr. Ayşe YALÇINKAYA YILMAZ
Arş.Grv.Dr. Sudaba GARIBOVA
Arş.Grv.Dr. Yasaman YAMRALI
Arş.Grv.Dr. Filiz BİLİR
Arş.Grv.Dr. Betül AHAT
Arş.Grv.Dr. Çiğdem KOÇ
Arş.Grv.Dr. Merve CANDAN

 

 Perinatoloji Bilim Dalı

 

 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı

Prof.Dr. Dağıstan Tolga ARIÖZ
Arş.Grv.Dr. Filiz BİLİR
 

 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Necip BECİT (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Murat GÜNDAY
Doç.Dr. Fahri ADALI
Dr.Öğr.Üyesi Fehim Can SEVİL
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet TORT

 

 KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Şahin ULU (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Orhan Kemal KAHVECİ
Doç.Dr. Abdulkadir BUCAK
Dr.Öğr.Üyesi Selçuk KUZU
Dr.Öğr.Üyesi Çağlar GÜNEBAKAN
Arş.Grv.Dr. Murat ÖZDEMİR
Arş.Grv.Dr. Fatmatü Zehra TÜRE
Arş.Grv.Dr. Ömer GÖNEN

 

 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Özal ÖZCAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Gökhan MARALCAN
Doç.Dr.Mehmet Nuri KONYA
Dr.Öğr.Üyesi Murat YEŞİL
Arş.Grv.Dr. Recep ALTIN
Arş.Grv.Dr. Uğur YÜZÜGÜLDÜ
Arş.Grv.Dr. Mustafa Reha DODURGALI
Arş.Grv.Dr. Mohamed Salah Ahmed Ali
Arş.Grv.Dr. Bilge Kağan YILMAZ
Arş.Grv.Dr. Çağlar Tuna ISSI
Arş.Grv.Dr. İbrahim Ethem BÜTÜNER
Arş.Grv.Dr. Erdal KESKİN
Arş.Grv.Dr. Mohammad Hamid SHIRZAD
Arş.Grv.Dr. Sakhi Ahmat FAZLİ
Arş.Grv.Dr. Osman Emre TOSUN
Arş.Grv.Dr. Serkan SAVAŞ

 

 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Alpagan Mustafa YILDIRIM (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Necmettin KARASU

Arş.Grv.Dr. Fatma DENİZ
Arş.Grv.Dr. Arif YILMAZ
Arş.Grv.Dr. Harun TEKİN
Arş.Grv.Dr. Aydın BAĞDAT
Arş.Grv.Dr. Kemal Cemre BOZA

 

 El Cerrahisi Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Alpagan Mustafa YILDIRIM

 TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Çiğdem TOKYOL (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem ÖZDEMİR
Dr.Öğr.Üyesi Nilay ŞEN KORKMAZ
Dr.Öğr.Üyesi Gülsüm Şeyma YALÇIN
Arş.Grv.Dr. Tuba YİĞİT
Arş.Grv.Dr. Gözde KONUK
Arş.Grv.Dr. Suna TURNA
Arş.Grv.Dr. Merve ŞAHİN
Arş.Grv.Dr. Cansu İNANÇ

 

 ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

Kliniğimiz 02.08.1999 tarihinde Dr. Çetin DİNÇEL anabilim dalımıza atanması ile kurulmuştur. Daha sonra 10.02.2000 tarihinde Dr. Murat ŞAMLI anabilim dalımızda göreve başlamıştır. 10.05.2001 tarihinde Dr. Mustafa KARALAR (Nisan-2001 TUS) kliniğimizin ilk araştırma görevlisi olmuş, Dr. Ramazan SARGIN da (Eylül-2001 TUS) 2. araştırma görevlisi olarak 10.10.2001 tarihinde kliniğimizde çalışmaya başlamıştır. 30.11.2000 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Çetin DİNÇEL doçentlik sınavını kazanarak kliniğimizin ilk doçenti olmuştur. 27.02.2002 tarihinde Dr. Murat DEMİRBAŞ, 18.03.2002 tarihinde de Dr. Cem GÜLER yardımcı doçent olarak anabilim dalımızda göreve başlamışlardır.

Sırası ile Dr. Bahattin ULU, Dr. Turgay KARA, Dr. Engin DOĞANTEKİN, Dr. Güneş KIZILTEPE, Dr. Kadir POLAT ve en son Dr. Bünyamin Yıldırım Nisan-2007 TUS sınavını kazanarak bölümümüze araştırma görevlisi olarak başlamışlardır.

08.12.2004 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Cem GÜLER, 18.04.2005 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Murat ŞAMLI, 23.11.2005 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Murat DEMİRBAŞ doçent olmuşlardır. Dr. Emre TÜZEL 22.09.2005 tarihinde, Dr. Bülent AKDOĞAN 01.03.2006 tarihinde yardımcı doçent olarak kliniğimize atanmışlardır.

02.08.1999 – 23.05.2003 tarihleri arasında Doç. Dr. Çetin DİNÇEL, 23.05.2003 – 08.12.2004 tarihleri arasında Doç. Dr. Murat ŞAMLI anabilim dalı başkanlığı görevi yapmışlardır. 08.12.2004-01.08.2007 arasında Doç. Dr. Cem GÜLER, 1 Ağustos 2007 tarihinden günümüze kadar da Doç. Dr. Emre Tüzel Anabilim dalı başkanlığını sürdürmektedir.

Dr. Ramazan SARGIN 10.10.2002, Doç. Dr. Çetin DİNÇEL 23.05.2003, Doç. Dr. Murat ŞAMLI 15.02.2006, Doç. Dr. Murat DEMİRBAŞ 15.02.2006, Uz. Dr. Mustafa KARALAR (Uzmanlık Tarihi: 27.02.2006) 14.04.2006, Uz. Dr. Bahattin ULU (Uzmanlık Tarihi: 26.01.2007) 31.01.2007, Doç. Dr. Cem Güler 01.08.2007 tarihinde kliniğimizden ayrılmışlardır.

Anabilim Dalı Teknik İmkanları

16 (10 erişkin, 5 pediatrik üroloji, 1 yoğun bakım) yatak kapasitesine sahip kliniğimiz hastanemizin H Blok-1. katında hizmet vermektedir. Halkımıza; BPH-Üroonkoloji, Androloji-İnfertilite, Nöroüroloji (Ürodinami), Endoüroloji (ESWL, URS, PNL, Laparoskopik

Üroloji), Pediatrik Üroloji, Kadın Ürolojisi konularında kapsamlı hizmet verilmektedir.

Poliklinikler binasında da 2 poliklinik birimi, 1 ESWL ünitesi ve 1 Ürodinami ünitesi olan anabilim dalımızın aylık poliklinik sayısı yaklaşık 600/ay, yatan hasta sayısı 50-70/ay, ameliyat sayısı 40-60/ay’dır.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. İbrahim KELEŞ (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Haşmet SARICI
Doç.Dr. Mustafa KARALAR
Dr.Öğr.Üyesi Arif DEMİRBAŞ
Dr.Öğr.Üyesi Burhan BAYLAN
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah GÜREL
Arş.Grv.Dr. Kutay TOPAL
Arş.Grv.Dr. Tevfik ÇETİN
Arş.Grv.Dr. Osman GERÇEK
Arş.Grv.Dr. Kemal ULUSOY
Arş.Grv.Dr. Berkay EREN