Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Anabilim dalı, 14.04.2008 tarihinde Biyoistatistik Anabilim Dalı adı ile kurulmuş, 2009 yılında ise anabilim dalının adı Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı olarak değiştirilmiştir. Anabilim Dalı, gerek tıp fakültesi gerekse merkez yerleşkesindeki diğer fakültelerdeki Biyoistatistik ve Bilimsel Araştırma Metotları derslerini yürütmektedir. Mezuniyet öncesi eğitime ek olarak, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri dersleri de verilmektedir. Eğitim faaliyetleri dışında gerek merkez yerleşkesi öğretim elemanları gerekse üniversite dışı araştırıcılara araştırma ve istatistiksel çözümleme danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır. Danışmanlık hizmeti, çalışma için uygun çalışma tasarımının ve doğru istatistiksel yöntemlerin seçimi, örneklem büyüklüğünün hesaplanması, istatistiksel analiz sonuçlarının elde edilmesi ve yorumlanması işlemlerini kapsamaktadır. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetlerinin yanı sıra diğer kurum ve anabilim dallarından gelen taleplere göre Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri kursları düzenlenmektedir.

Tıp Fakültesinde Verilen Dersler

Sınıf Ders Kurulu Ders
1. Sınıf 3. Ders Kurulu/Hücre Bilimi Biyoistatistik
3. Sınıf 1. Ders Kurulu/Neoplazi ve Hematopoetik Sistem Bilimsel Araştırma Metotları

 

Diğer Enstitü ve Fakültelerde Verilen Dersler

 

Dersin Kodu ve Adı Dönemi Verildiği Fak./Bölüm
TAY223 Araştırma Yöntemleri Güz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
TBY215 Biyoistatistik Bahar Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
ECZ108 Biyoistatistik Bahar Eczacılık Fakültesi
DHF106 Biyoistatistik Yıllık Diş Hekimliği Fakültesi
BES312 Biyoistatistik Bahar Sağlık Bilimleri Fak. Bes. ve Diyetetik Bölümü
FTR130 Biyoistatistik Bahar Sağlık Bilimleri Fak. FTR Bölümü
HEM308 Biyoistatistik Bahar Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü
SYD114 Biyoistatistik Bahar Sağlık Bilimleri Fak. Sağlık Yönetimi Bölümü
SYD306 İstatistik ve Sağlık Analizi Bahar Sağlık Bilimleri Fak. Sağlık Yönetimi Bölümü


Misyonumuz

Geleceğin doktorları olacak öğrencilerimize biyoistatistiksel yöntem ve yaklaşımların ezbere dayanmadan kavramsal boyutta öğretilmesine, temel konularda kendi becerileri ile istatistiksel planlama ve çözümlemeleri yapabilmelerine, değişik kaynaklardaki araştırma plan ve biyoistatistiksel çözümlemeleri kavrayarak yorumlayabilmelerine katkıda bulunmak, Kendi başına bilgi üretebilen, evrensel niteliklere sahip ve geleceğin araştırıcıları olan hekimler yetiştirilmesine katkıda bulunmak, Mezuniyet sonrası öğrencilerimizin uluslararası nitelikte yetişmesini sağlamak,
Bilimsel doğruluk ve etik değerlerden sapmadan tıp alanındaki araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına katkıda bulunmak, bu konuda eğitim vermek, Farklı disiplinlerden araştırıcılarla ortak çalışmalar yapmak, Yapılan araştırmaların ulusal ve uluslararası platformda geçerlilik ve güvenilirliğini artırarak Türk Tıp Literatürünü gerek nicelik gerekse nitelik yönünden daha üst düzeylere taşımaya yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz
Ulusal standartta eğitim veren biyoistatistik anabilim dalları arasında yer almak, Fakültemizdeki araştırmalara alanımızla ilgili olarak katılarak fakültemizin ulusal düzeyde önde gelen fakülteler arasında yer almasına katkıda bulunmak, Anabilim dalımızın bölgesel düzeyde biyoistatistik ve araştırma konularında lider başvuru kurumu olma özelliğini sürdürmektir.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. İsmet DOĞAN (Anabilim Dalı Başkanı)


Prof. Dr. Nurhan DOĞAN


Dr. Öğr. Üyesi Gülcan GENCER

Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2023

Skip to content