Biyofizik Anabilim Dalı

Biyofizik; biyolojik sistemlerin nasıl çalıştığını anlamak için fizik teorilerini ve yöntemlerini kullanarak inceleyen disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Biyofizik kesin hatları ile ayrılmış bir bilim dalı değildir; fizik ve kimya ilkelerini, matematiksel analiz ve bilgisayar modelleme yöntemlerini de kullanarak birçok farklı bilim alanı ile ortaklaşa çalışabilir. Tıbbın oldukça yeni alanlarından biri olan biyofizik bütünleyici bir disiplin olarak; fizik, biyoloji, matematik, mühendislik, klinik uygulamalar ve tüm temel tıp bilimleri konuları biyofiziğin ilgi alanına girdiğinden, tıbbı ilgilendiren her türlü bilgi ve teknolojik gelişme ile uğraşır.

Vücut sistemlerinin basınç, akım, hareket gibi fiziksel olaylarının değerlendirilmesi, hücre aktivitesinin temel fiziksel özellikleri ve hücre zarından madde geçişi, elektriksel olayların canlı organizma ile etkileşimi ve organizmanın ürettiği elektriksel olayları, ışık, ses ya da iyonlaştırıcı radyasyon ile elektromanyetik ışımaların canlı ile etkileşimi ile bu etkileşimlerin tıpta teşhis ve tedavi amacı ile kullanılması, sinir iletisinin yayılmasını sağlayan elektrik ve kas kasılmasını sağlayan mekanik kuvvet gibi fiziksel etkenlere bağlı olan biyolojik işlevleri ve biyomoleküllerin fiziksel doğalarının incelenmesi biyofiziğin konuları arasında yer almaktadır.

Tıp fakültelerinin temel tıp bilimleri dersleri arasında yer alan biyofizik, öğrencilerin biyolojik problemlere niceliksel yaklaşım geliştirmelerini amaçlamaktadır. Biyofizik Anabilim Dalı’nda görev yapan öğretim üyeleri, tıp fakültesi dönem I ve dönem II öğrencilerine ve diş hekimliği I. sınıf öğrencilerine yönelik biyofizik derslerini yürütmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Aycan BAŞ (Anabilim Dalı Başkanı)

 


Dr. Öğr. Üyesi Uğur DALAMAN

 

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Emrah OĞRAŞ

Güncelleme Tarihi: 2 Nisan 2024

Skip to content