Acil Tıp Ana Bilim Dalı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalımız 23.08.1998 Tıp Fakültesinin kuruluşu sırasında Yüksek Öğrenim Kurumunun onayı ile kurulmuştur. Ana Bilim Dalımıza ilk Öğretim Üyesinin atanması Kasım 2003 yılında gerçekleşmiştir. Acil Tıp Kliniğinin hizmet ünitesinin açılması ve hasta kabulüne ise Şubat 2004 yılında başlanmıştır. Halen 5 öğretim üyesinin sorumluluğunda acil servis hizmetleri, temel tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi düzeyinde programların yanı sıra yürütülmekte olan akademik çalışmalarla acil tıp alanındaki gelişmelere katkı sağlanmaktadır. 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi, Acil servisimiz erişkin yaş grubunda hem tıbbi, hem travma, çocuk yaş grubunda ise travma kaynaklı acil sağlık sorunları ile ilgili başvurulara cevap vermektedir. Kavşak konumunda olan Afyonkarahisar ilimiz ve çevresinde trafik kazalarının fazla olması nedeniyle Acil servisimiz özellikle travma vakaları için önemli bir tanı ve tedavi merkezidir. Yılda 48 binden fazla hasta kabul eden acil servisimiz başta Afyonkarahisar ili ve ilçeleri olmak üzere çevre illerden de hasta kabul eden bir merkez konumundadır. 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi hasta bakım üniteleri; hasta kabul ve triyaj, yeşil alan polikliniği, enjeksiyon-pansuman ünitesi, resüsitasyon odası, sarı alan, pansuman odası, alçı odası, yanık odası, KBNR odası, psikodestek odası, röntgen odası ve acil gözlem ünitelerinden oluşmaktadır. Acil Servisimize yapılan başvurular ilk olarak ‘triyaj ve hasta kabul bölümünde’ değerlendirilmekte ve hastalar bakımlarının devam edeceği uygun alanlara alınmaktadır. Acil servisimizde ilk muayene için bekleme süresi 5 dakikanın altında olup, hasta yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde bu süre uzamakta ve hastaların tedavi önceliğine göre kabulü yapılmaktadır. İlk değerlendirme sonrası hastanın gerekli görülen tetkikleri ve tedavileri yapılmakta, ileri tetkik-tedavi ve yatış gereksinimi olan hastalar için diğer kliniklerden konsültasyon istenmektedir. İleri tetkik-tedavi ihtiyacı olmayan hastaların tedavisi acil serviste düzenlenmekte ve gerekli öneriler ile taburcu edilmektedirler. Acil Tıp Ana Bilim Dalımızda yapılan bazı işlemler: hava yolu açılması (trakeal aspirasyon, endotrakeal entübasyon, trakeostomi, krikotroidotomi vb.), damar yolu açılması, zor damar yolları (santral katetarizasyon, kemik içi uygulama,vb.), enjeksiyonlar, canlandırma (KPR), kardiyoversiyon, mekanik ventilatörle hasta takibi, kesi süturayonu ve pansumanlar, lokal anestezi, dijital blok, sedoanaljezi, interkostal sinir bloğu, sonda uygulamaları (idrar, mide, vb.), mide yıkama, oksijen, nebül ve buhar tedavileri, monitorizasyon, hemodiyaliz kateteri uygulaması, tüp torakostomi, eklem çıkık redüksiyonu, ateller, eklem ponksiyonu, bandaj uygulama, yabancı cisim çıkartma (göz, kulak, burun, yumuşak doku, vb.), lumbal ponksiyon, USG, FAST. 

Acil Tıp Ana Bilim Dalımız Acil tıp camiasına 10’dan fazla uzman doktor kazandırmış olup, kazandırmaya da devam etmektedir. Tıpta uzmanlık eğitimi, seminer, literatür-vaka saatleri ile teorik eğitimin yanı sıra öğretim üyeleri gözetiminde hasta bakımı ile pratik eğitimi kapsamakta ve 4 yıl sürmektedir. Tıpta uzmanlık öğrencileri, bilimsel çalışmalar yapmaları için desteklenmekte, bilimsel toplantı, kurslar ve kongrelere katılım için teşvik edilmektedirler. Ana Bilim dalı öğretim üyelerimiz, yaptıkları çalışmalar ve ilgi alanlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası çalışmalara destek olmakta, bilimsel toplantılar, kurslar ve kongrelere danışman, eğitimci ve/veya konuşmacı olarak katılmaktadırlar. 

Acil Tıp Ana Bilim Dalımız, Tıp Fakültesi Dönem 1, 3 ve 4 öğrencilerinin, Acil Tıp Ana Bilim Dalının tanıtılması, ilk yardım uygulamalarının kavranması, acil başvurulara yaklaşım temellerinin anlaşılması ve temel mesleki becerilerin kazandırılmasına yönelik teorik ve pratik eğitimlerinde yer almaktadır. Dönem 3 öğrencileri yarım dönem boyunca seçmeli olarak “Acil Serviste hasta gözlem” stajı yapmaktadırlar. Dönem 6 öğrencileri için iki ay süren “Acil Tıp Intern Doktor” programı yürütülmektedir. Bu programlarda, kardiyopulmoner resüsitasyon, multi travmalı hasta yönetimi, kardiyak semptomlara yaklaşım, şoktaki hastaya yaklaşım, baş ağrılı hastaya acil yaklaşım, karın ağrılı hastaya acil yaklaşım, EKG, toksikoloji ve acil serviste sık karşılaşılan sorunlara yönelik teorik anlatımlar ve klinik uygulamalar yer almaktadır. Tıp fakültesi öğrencileri dışında Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerine teorik ve pratik derler verilmekte, öğrenciler servisimizde pratik eğitimlerini yapmaktadırlar. Bu eğitimler dışında Acil Tıp Ana Bilim Dalımız Hastanemizde mavi kod, afet yönetimi, kalite yönetimi gibi görevlerde aktif rol oynakta, hastane personelimize belirli aralıklarla ilkyardım eğitimleri vermektedir. Üniversitemizin diğer fakültelerinin eğitim programlarında yer alan ilkyardım eğitimleri öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir. Talep halinde diğer kurumlara da ilk yardım eğitimi ve modül eğitim desteği sağlanmaktadır.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi, güncel bilgiler ışığında, 7 gün -24 saat anlayışı ile acil sağlık bakımı hizmetinin verildiği, Afyonkarahisar ve çevre iller için, önemli bir sağlık merkezidir. Amacımız her türlü acil durumda ihtiyaç duyulan acil hizmeti vermek ve acil tıp bilimine katkı sağlayacak yeni bilgiler üretmemize yardımcı olacak araştırmalar yapmak, bununla birlikte acil sağlık sorunlarını kavramış, bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, kutsal hekimlik mesleğinin etik kurallarına uyan, araştıran ve sorgulayan, tıptaki güncel gelişmeleri izlemeye ve uygulamaya istekli, mesleğinin her alanında etkili ve sağlıklı bir iletişim becerisine sahip, görev aldığı çeşitli basamaklardaki sağlık kuruluşlarında hekimlik ve liderlik yapabilecek, toplum sorunlarına duyarlı, uluslararası standartlarda hekimler ve acil tıp uzmanları yetiştirmektir.

Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Şerife ÖZDİNÇ  (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Ayşe ERTEKİN 


Dr. Öğr. Üyesi Oya AKPINAR ORUÇ


Dr. Öğr. Üyesi Neşe Nur USER


Dr. Öğr. Üyesi Hülya SEVİL

 


Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Nedime ADIGÜZEL
Arş. Gör. Dr. Hüseyin ALDEMİR
Arş. Gör. Dr. Yasin BÜLBÜLOĞLU
Arş. Gör. Dr. Yusuf Burak AYDOĞMUŞ
Arş. Gör. Dr. Tansu AKPINAR
Arş. Gör. Dr. İsmail Hakkı AVŞAR
Arş. Gör. Dr. Gamze ERGÖL
Arş. Gör. Dr. Özgür ÇETİN
Arş. Gör. Dr. Ekrem Buğra GÖKÇEK
Arş. Gör. Dr. Hatice BOSTAN
Arş. Gör. Dr. Rıdvan ŞENER
Arş. Gör. Dr. Gülnaz AKKUŞ
Arş. Gör. Dr. Şerife ÇOLAK
Arş. Gör. Dr. Sultan Cennet ÇAKAR
Arş. Gör. Dr. Azra Yağmur ÖZTÜRK
Arş. Gör. Dr. Kübra ÇİMEN
Arş. Gör. Dr. Muhammed Kürşat DOLUNAY
Arş. Gör. Dr. Kenan ŞANAL
Arş. Gör. Dr. Talha ŞEN
Arş. Gör. Dr. Fatmanur AY TUNA
Arş. Gör. Dr. Burak TOZLUK

Güncelleme Tarihi: 7 Mayıs 2024

Skip to content