Akreditasyon Süreci Konusunda Deneyim Paylaşımı Yapıldı.

AFSÜ’nün akademik birimlerinde program akreditasyonu ile ilgili farkındalık oluşturmak ve akreditasyon çalışmalarını teşvik etmek amacıyla AFSÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Program Akreditasyonunda Bizi Ne Bekliyor? Yolculuğun Başlangıcı ve Deneyim Paylaşımı” başlıklı etkinlik, Tıp Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonunda yapıldı. Fakültelerin dekan, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri ve ilgili komisyonlarındaki temsilcilerin katıldığı programda, akreditasyon çalışmalarını sürdüren AFSÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Tolga Ertekin ve Doç. Dr. Çiğdem Özer Gökaslan deneyimlerini anlattılar.

Öncelikle başvurulacak akreditasyon kuruluşunun belirlenmesi ve o kuruluşun standartlarının dikkatlice gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ertekin, sürecin fakültedeki akademik ve idari personel ile öğrencilerin tam katılımıyla olgunlaşabileceğini vurguladı.

Akreditasyon standartlarındaki her temel başlık için bir çalışma grubu oluşturulmasının sürecin içselleştirilmesini ve etkin bir şekilde sürdürülmesini kolaylaştırdığını belirten Prof. Dr. Ertekin, öz değerlendirme aşamasında bu çalışma gruplarının, ilgili standartlar çerçevesinde fakülte ve programın mevcut durumunu ortaya koyması ve gelişmeye açık yönlere ilişkin çalışmaların planlanabilmesi açısından önemine dikkat çekti.

“AFSÜ Tıp Fakültesi 2024 Öz Değerlendirme Raporu” üzerinden deneyimlerini aktaran Doç. Dr. Gökaslan, akreditasyon standartlarındaki her bir başlık için kurulan çalışma gruplarının öz değerlendirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan durumu kanıtlarıyla rapora yansıttıklarını ifade etti.

İç ve dış paydaş katılımına akreditasyon kuruluşları tarafından önem verildiğinin altını çizen Doç. Dr. Gökaslan, fakültenin ve programın amaç ve hedefleri, müfredatın belirlenmesi, ölçme ve değerlendirme gibi süreçlerde paydaş görüşlerinin alınarak iyileştirme çalışmalarına katkı sağlamasına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Gökaslan, Öz Değerlendirme Raporunda yer alan gelişmeye açık yönlere ilişkin iyileştirme çalışmalarının planlanması ve PUKÖ (Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al) döngüsünün de akreditasyonda önemli bir role sahip olduğunu dile getirdi. Etkinlik, soru-cevap bölümü ile tamamlandı.

  

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024

Skip to content