Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan Prof.Dr. Adem ASLAN
Üyeler                           Prof.Dr. Ümit DÜNDAR
Prof.Dr. Aylin YÜCEL
Prof.Dr. Dağıstan Tolga ARIÖZ
Doç.Dr. Saliha Handan YILDIZ
Doç.Dr. Hasan TOKTAŞ
Dr.Öğr.Üyesi Murat ÇİLEKAR