Dahili Tıp

Bölüm Başkanı : Prof.Dr. Ümit DÜNDAR

Anabilim Dalları: Anabilim Dalı Başkanı
Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr. Şerife ÖZDİNÇ
Adli Tıp Anabilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi Uğur KAYHAN
Aile Hekimliği Anabilim Dalı Doç.Dr. Nazlı ŞENSOY
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doç.Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı V. Prof.Dr. Nurullah OKUMUŞ
   – Çocuk Gastroentoloji Bilim Dalı Doç.Dr. Ayşegül BÜKÜLMEZ
   – Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Doç.Dr. Ayhan PEKTAŞ
   – Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı  
   – Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi İbrahim EKER
   – Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Doç.Dr. Tolga Altuğ ŞEN
   – Yeni Doğan Bilim Dalı Doç.Dr. Ahmet Afşin KUNDAK
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı V. Prof.Dr. Ümit DÜNDAR
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. Neşe DEMİRTÜRK
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
     – Algoloji Bilim Dalı
Prof.Dr. Ümit DÜNDAR
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı V. Prof.Dr. Ümit DÜNDAR
   – İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı  
Halk Sağlığı Anabilim Dalı V. Doç.Dr. Kadriye AVCI
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doç.Dr. Memnune Sena ULU
   –Nefroloji Bilim Dalı  
   –Gastroenteroloji Bilim Dalı  
    –Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
    –Hematoloji Bilim Dalı
    –Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi Selvihan BEYSEL
Kardiyoloji Anabilim Dalı V. Prof.Dr. Ersel ONRAT
Nöroloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Ülkü TÜRK BÖRÜ
   –Klinik Nörofizyoloji   
Nükleer Tıp Anabilim Dalı V. Dr.Öğr.Üyesi Ali Ozan ÖNER
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı V. Dr.Öğr.Üyesi Düriye ÖZTÜRK
Radyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Aylin YÜCEL
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ÜZER
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı V. Prof.Dr. Ayşegül KÖROĞLU
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Prof.Dr. Mustafa SOLAK

 

 ACİL TIP ANABİLİM DALI

İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalımız 23.08.1998 tarihinde Tıp Fakültesinin kuruluşu sırasında Yüksek Öğrenim Kurumunun onayı ile kurulmuştur. Anabilim Dalımıza ilk Öğretim Üyesinin atanması Kasım 2003 yılında gerçekleşmiştir. Acil Tıp Kliniğinin hizmet ünitesinin açılması ve hasta kabulüne ise Şubat 2004 yılında başlanmıştır. Acil Tıp Kliniği günün 24 saatinde kesintisiz bir hizmet verebilecek şekilde son teknolojik ürünlerle donatılmış bir birimdir.

Anabilim Dalımız bünyesinde halen Yardımcı Doçent düzeyinde 3 Öğretim Üyesi ve 6 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi mevcuttur. Anabilim Dalımızdaki eğitim öğretim faaliyetleri Tıpta Uzmanlık Öğrencileri, Tıp Fakültesi 1. sınıf ve 6.sınıf ve Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik olarak uygulanmaktadır.

Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Şerife ÖZDİNÇ (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Oya AKPINAR ORUÇ
Dr.Öğr.Üyesi Neşe Nur USER
Arş.Grv.Dr. Nermin Burcu ÇOKER
Arş.Grv.Dr. Merve ÖZKAN
Arş.Grv.Dr. Gökhan KARAMİŞE
Arş.Grv.Dr. Aslı TÜRKMEN
Arş.Grv.Dr. Halil YILDIRIM
Arş.Grv.Dr. Emrullah VARKAL
Arş.Grv.Dr. Merve HELVACILAR
Arş.Grv.Dr. Mehmet SOYUGÜZEL
Arş.Grv.Dr. Ayşe ASLAN
Arş.Grv.Dr. Nedime ADIGÜZEL

ADLİ TIP ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Dr.Öğr.Üyesi Uğur KAYHAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Öğr.Grv.Dr. Mahmut Şerif YILDIRIM

 

 AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Nazlı ŞENSOY (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş.Grv.Dr. Selviye ÜNVER

Arş.Grv.Dr. Zeliha ALAGÖZ
Arş.Grv.Dr. Pınar KURTTAŞ ÇOLAK
Arş.Grv.Dr. Mustafa KARABULUT
Arş.Grv.Dr. Gizem ŞEN
Arş.Grv.Dr. Mustafa Cihat ÇELİKÖZ
Arş.Grv.Dr. Melike Nur BENZİN
Arş.Grv.Dr. Emre ALTUĞ

 

 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Öğr.Grv.Dr. Hacer Gizem GERÇEK
Arş.Grv.Dr. Feyza ADIYAMAN

 

 

 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Çocuk Servisi

Çocuk servisimiz AKÜ mavi hastanede hizmet vermekte olup, çocuk servisinde 15 yatak, yenidoğan yoğun bakım servisinde 11 yatak (ayrıca 6 adet beşik, 3 fototerapi yatağı) ile toplam 26 yatağa varan kapasitesiyle hizmet vermektedir.

Polikliniğimiz

Genel pediatri polikliniğimizde günlük randevu sistemiyle hizmet verilmektedir. İki adet çocuk muayene odası ile Mavi Hastanede hizmet vermektedir.

Çocuk Kardiyoloji Bölümü

Ekim 2012 itibari ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakultesinde Yan Dal eğitimini tamamlayan öğretim üyemiz Ayhan PEKTAŞ, Çocuk Kardiyoloji polikliniğinde hizmet vermeye başlamıştır. Kardiyolojik muayene, pediatrik elektrokardiyografi, ekokardiyografi hizmetleri, holter, efor testi yapılabilmektedir.

Çocuk Endokrinoloji Bölümü

Aralık 2006 itibari ile Ege Üniversitesi Tıp FAkultesinde Yan Dal eğitimini tamamlayan öğretim üyemiz Tolga Altuğ ŞEN, Çocuk Endokrinoloji polikliniğinde hizmet vermeye başlamıştır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Yenidoğan yoğun bakım ünitemiz 7 küvöz, 1 açık yatak, 1 yenidoğan nakil (transport) küvözü ve 4 ventilatör ile ilimiz Afyon ve çevresine hizmet vermektedir. 2004 yılı içinde 400’ü aşkın yenidoğan hasta yoğun bakım ünitemize yatırılarak tedavi edilmiştir.

Çocuk Acil Polikliniği

Çocuk Acil Polikliniği’mizde kesintisiz acil tüm hastalar 24 saat muayene ve tedavi için kabul edilmekte 24 saat hizmet vermektedir.

Eğitim

• Mezuniyet Öncesi Eğitim: Tıp Fakültesi 2. 3. sınıflarda çocuk sağlığı ve hastalıklarına dair teorik ve pratik dersler, Stajyer öğrencilerle çocuk ve yenidoğan servislerinde hasta başı eğitim ve seminer salonunda hasta sunumu, klinik-patolojik konferans, seminer, makale saatleri
• 5 Araştırma görevlisine Tıpta Uzmanlık Eğitimi verilmekte ve 2006 yılında ilk uzmanlık öğrencimizi mezun etmiş bulunmaktayız.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Nurullah OKUMUŞ (Anabilim Dalı Başkanı V.)
Doç.Dr. Ayşegül BÜKÜLMEZ
Doç.Dr. Tolga Altuğ ŞEN
Doç.Dr. Ahmet Afşin KUNDAK
Doç.Dr. Ayhan PEKTAŞ
Dr.Öğr.Üyesi Ayşe TOLUNAY OFLU
Dr.Öğr.Üyesi İbrahim EKER
Dr.Öğr.Üyesi Özge VURAL
Dr.Öğr.Üyesi Hilal SUSAM ŞEN
Arş.Grv.Dr. Ayşe GÜNGÖR
Arş.Grv.Dr. Pelin BALIKOĞLU
Arş.Grv.Dr. Hilal Büşra AKSUNGUR
Arş.Grv.Dr. Mehmet Fatih YÜCEL
Arş.Grv.Dr. Lütfi MOLON
Arş.Grv.Dr. Esra ÇELİK
Arş.Grv.Dr. Esra ATALAY
Arş.Grv.Dr. Zeynep YEŞİLDAĞ
Arş.Grv.Dr. Ahmet Selman GÜLDAĞI
Arş.Grv.Dr. Aysun SOYUGÜZEL
Arş.Grv.Dr. Mehmet Emin YILDIZ
Arş.Grv.Dr. Elif Bilge KELEBEK
Arş.Grv.Dr. Tuba KARAKAYA
Arş.Grv.Dr. Göksu YÜLÜKLÜ
Arş.Grv.Dr. Nur ÖNEN
Arş.Grv.Dr. Yunus SÜNDÜK
Arş.Grv.Dr. Feride Begüm ERTUNÇ YALMAN

 

 Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Tolga Altuğ ŞEN
Öğr.Grv.Dr. Elvan BAYRAMOĞLU

 Çocuk Gastroentoloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Ayşegül BÜKÜLMEZ

 Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Ayhan PEKTAŞ

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Dr.Öğr.Üyesi İbrahim EKER
Dr.Öğr.Üyesi Özge VURAL

 

Yeni Doğan Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Ahmet Afşin KUNDAK

 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

Anabilim dalımız Doç. Dr. Şemsettin KARACA tarafından 2002 yılında kurulmuştur. Akademik kadroya 2003 yılında Doç. Dr. Mustafa KULAÇ, 2006 yılında Yrd. Doç. Dr. Gülsüm GENÇOĞLAN’ın eklenmesiyle öğretim üyesi sayısı üçe ulaşmıştır. Anabilim dalımızda halen uzmanlık eğitimine devam etmekte olan 3 asistanımız mevcuttur. Anabilim dalımızda 2 ayrı poliklinik, dermatolojik cerrahi birimi, kozmetoloji birimi, fototerapi ünitesi ve yataklı hasta servisi ile sağlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ümit DÜNDAR (Anabilim Dalı Başkanı V.)
Dr.Öğr.Üyesi Seçil SOYLU
Arş.Grv.Dr. Dilara SARITEPE

Arş.Grv.Dr. Nur Betül BAŞTUĞ
Arş.Grv.Dr. Işın Nur Sultan ÖNCÜ

 

 ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 

Anabilim Dalımız iki öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi ile eğitim ve sağlık hizmetlerini yürütmektedir. On yatak ile yatan hasta hizmetleri verilmekte ve servis içindeki laboratuarımızda yatan hastalara ait materyallerin mikrobiyolojik incelemeleri yapılmaktadır. Anabilim dalımıza ait laboratuarımızda iki mikroskop, inkübatör, santrifüj cihazı, buzdolabı ve derin dondurucu (-800C) bulunmaktadır.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı Uygulamaları :

• Gram boyama
• Zheil-Nelsen boyama
• Direkt preparat incelemeleri
• Mikroskobik idrar incelemesi
• Taze dışkı incelemesi
• Periferik kan incelemeleri
• Sıtma ve diğer kan parazitlerinin saptanması
• Rose Bengal ve Wright aglutinasyon testleri

Klinik Uygulamalar :

• Kronik viral hepatit tanı ve tedavisi: Anabilim dalımızda hepatit B ve C’li hastaların tanı, tedavi ve takipleri ile ilgili tüm işlemler yapılabilmektedir. Karaciğer biyopsisi uygulanabilmekte ve interferon tedavileri verilmektedir. Bu infeksiyonlardan korunmak için eğitim ve aşılama hizmetleri de yapılmaktadır.
• Günlük yoğun bakım vizitleri ve antibiyoterapi seçimleri.
• Hastane personeline temas sonrası profilaksi Hastanede rasyonel antibiyotik kullanımının sağlanması
• Epidemik infeksiyonların kontrolü(Avian influenza, Kırım-Kongo hemorajik ateşi gibi)

İnfeksiyon Kontrol Komitesi Uygulamaları :

Hastanemizde 2003 yılından bu yana aktif prospektif surveyans yöntemi ile Hİ’ları izlenmekte ve kontrol altına alınması için gereken önlemler belirlenmektedir. Komite çalışmalarını Anabilim Dalımızla koordineli olarak iki infeksiyon kontrol hemşiresi, dahili ve cerrahi bilim temsilcileri, eczane ve mikrobiyoloji laboratuar temsilcisi ve başhekimlik ile birlikte yürütmektedir.

Eğitim :

Asistan eğitimi 2005 yılında başlamış olup Tıp Fakültesinde öğrenci alımaya başladığından beri (6 yıldır) eğitim hizmetleri sürdürülmektedir. Ayrıca İKK aracılığı ile tüm hastane personeline de hizmet içi eğitimler sürdürülmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Neşe DEMİRTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Havva TÜNAY
Dr.Öğr.Üyesi Petek ŞARLAK KONYA
Arş.Grv.Dr. Merve TÜRKMEN
Arş.Grv.Dr. Oğuzhan DİLEK

 

 FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ümit DÜNDAR (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Hasan TOKTAŞ
Doç.Dr. Hilal YEŞİL
Dr.Öğr.Üyesi Selma EROĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Murat KORKMAZ
Dr.Öğr.Üyesi Sevda ADAR
Arş.Grv.Dr. Samed SOLAK
Arş.Grv.Dr. Muhammed YILMAZ
Arş.Grv.Dr. Ersin BEŞTAŞ
Arş.Grv.Dr. Fatih ÇAKIROĞLU
Arş.Grv.Dr. Kezban YAZAR
Arş.Grv.Dr. Hilmi EKTİ

Arş.Grv.Dr. Ahmed Muhammed KILINÇ
Arş.Grv.Dr. Hülya SAYGIN ÇİDEM
Arş.Grv.Dr. Oğuzhan KANDEMİR
Arş.Grv.Dr. Songül İNCE
Arş.Grv.Dr. Hatice KUDRET MİROĞLU
Arş.Grv.Dr. Ahmet Çağdaş YILMAZ
Arş.Grv.Dr. Elshan HASANOV
Arş.Grv.Dr. Nur DOĞANLAR
Arş.Grv.Dr. Ali İzzet AKÇİN
Arş.Grv.Dr. Melek Rukiye GÜVENÇ

 Algoloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

 GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ümit DÜNDAR (Anabilim Dalı Başkanı V.)
Doç.Dr. Ersin GÜNAY
Dr.Öğr.Üyesi Şule ÇİLEKAR
Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Güven COŞĞUN
Arş.Grv.Dr. Feyza Merve SEKKİN SINICI
Arş.Grv.Dr. Şule ESEN KARAMİŞE

 İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

 HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Kadriye AVCI (Anabilim Dalı Başkanı V.)
Dr.Öğr.Üyesi Murat DEMİREZEN
Arş.Grv.Dr. Yiğit ŞENOL
Arş.Grv.Dr. Burhanettin ERDEMLİ
Arş.Grv.Dr. İzzet UYUMAZ

 İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Memnune Sena ULU (Anabilim Dalı Başkanı )
Doç.Dr. Mustafa KÖROĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Erhan BOZKURT
Dr.Öğr.Üyesi Merve HAFIZOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Selvihan BEYSEL
Dr.Öğr.Üyesi Hacer DEMİR
Dr.Öğr.Üyesi Elif DİZEN KAZAN
Dr.Öğr.Üyesi Filiz YAVAŞOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Onur TUNCA
Arş.Grv.Dr. Mesut ÇELİKER

Arş.Grv.Dr. Alper Emre KURT
Arş.Grv.Dr. Ebru CARAN KARABACAK
Arş.Grv.Dr. Gökçe Naz KILINÇ
Arş.Grv.Dr. Alptekin KÜÇÜK
Arş.Grv.Dr. Sinan KAZAN
Arş.Grv.Dr. İsmail BEYPINAR

Arş.Grv.Dr. Yusuf ÖZTEKE
Arş.Grv.Dr. Oğuzhan KÖSE
Arş.Grv.Dr. Özge PINARBAŞLI
Arş.Grv.Dr. Elif ELMAS
Arş.Grv.Dr. Önder Buğra KAYNARCA
Arş.Grv.Dr. Bedriye AÇIKGÖZ YILDIZ
Arş.Grv.Dr. Damla CENGİZ BODUR
Arş.Grv.Dr. Sultan TATAR
Arş.Grv.Dr. Ece DİKER

 Nefroloji Bilim Dalı

Doç.Dr. Memnune Sena ULU
Dr.Öğr.Üyesi Onur TUNCA
Arş.Grv.Dr. Sinan KAZAN

 Gastroenteroloji Bilim Dalı


 Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Hacer DEMİR
Arş.Grv.Dr. İsmail BEYPINAR

 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Selvihan BEYSEL

 Hematoloji Bilim Dalı

Doç.Dr. Mustafa KÖROĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Filiz YAVAŞOĞLU

 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ersel ONRAT (Anabilim Dalı Başkanı V.)
Prof.Dr. Alaettin AVŞAR
Dr.Öğr.Üyesi Serkan GÖKASLAN
Dr.Öğr.Üyesi Zafer YALIM
Dr.Öğr.Üyesi İbrahim ERSOY

 

 NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ülkü TÜRK BÖRÜ (Anabilim Dalı Başkanı )
Dr.Öğr.Üyesi Hayri DEMİRBAŞ

Arş.Grv.Dr. Ayşe Kübra ŞAP
Arş.Grv.Dr. Ahmet MERT

 

 Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı

 

 NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Dr.Öğr.Üyesi Ali Ozan ÖNER (Anabilim Dalı Başkanı V.)
Dr.Öğr.Üyesi Muhammet AŞIK
 

 RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Dr.Öğr.Üyesi Düriye ÖZTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı V.)

 

 RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalımızda bir Profesör, bir Doçent ve iki Yardımcı Doçent kadrosunda olmak üzere dört Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. 2007 yılı Temmuz ayı itibarıyla yedi Araştırma Görevlisine eğitim verilmekte olup, bu tarihe kadar altı Araştırma Görevlisi uzman olarak mezun olmuştur. Anabilim Dalımızda 1,5 Tesla Manyetik Rezonans Cihazı, 6 kesitli Bilgisayarlı Tomografi Cihazı, biri üst düzey olmak üzere üç adet Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı, bir adet Gri skala Ultrasonografi Cihazı, bir adet Mamografi Cihazı, üç adet Direkt Röntgen cihazı ve CR (Computed Radiology) sistemi hizmet vermektedir. Hastanemizde 2009 yılından bu yana PACS sistemi kullanılmakta ve bütün görüntüleme işlemleri dijital ortamda yapılmaktadır. 
Anabilim Dalımızda adı geçen cihazlarla tüm sistem incelemeleri ve girişimsel Radyolojik incelemeler yapılmaktadır. 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Aylin YÜCEL (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Emre KAÇAR
Dr.Öğr.Üyesi Mehtap PEKER ACAY
Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem ÖZER GÖKASLAN
Dr.Öğr.Üyesi Furkan KAYA
Dr.Öğr.Üyesi Esra ÖZGÜL
Öğr.Grv.Dr. İlker Özgür KOSKA
Arş.Grv.Dr. Eranıl ASLAN
Arş.Grv.Dr. Canan İNCEOĞLU
Arş.Grv.Dr. Emin DEMİREL
Arş.Grv.Dr. Şeyma ÖZEN
Arş.Grv.Dr. Rabia YOLALAN
Arş.Grv.Dr. Esra EYİCE KORKMAZ
Arş.Grv.Dr. Erdem Yusuf ÇAMIRCIA
Arş.Grv.Dr. Gizem ÇALIŞKAN

 

 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ÜZER (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Murat İlhan ATAGÜN
Dr.Öğr.Üyesi Betül KURTSES GÜRSOY
Arş.Grv.Dr. Hilal YAVUZ
Arş.Grv.Dr. Adem DONUKARA

 

 TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 2004 yılı Temmuz ayında Doç. Dr. M. Emin Büyükokuroğlu tarafından kurulmuştur. Tıp fakültesi 3. sınıf farmakoloji dersleri, Afyon Sağlık Yüksek Okulu 2. sınıf farmakoloji dersleri ile Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’ndaki bazı dersler Anabilim Dalımız öğretim üyesince verilmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ayşegül KÖROĞLU  (Anabilim Dalı Başkan V.)
Doç.Dr. Mehmet Bilgehan PEKTAŞ
Dr.Öğr.Üyesi Jale AKGÖL

  

 TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Mustafa SOLAK (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Saliha Handan YILDIZ
Doç.Dr. Serap Tutgun ONRAT
Dr.Öğr.Üyesi Nuray VAROL

Dr.Öğr.Üyesi Muhsin ELMAS
Öğr.Grv. Tevhide FISTIK
Öğr.Grv. Cem KARAOSMANOĞLU
Öğr.Grv. Ayşen PEHLİVAN

Arş.Grv.Dr. Başak GÖĞÜŞ
Arş.Grv. Zafer SÖYLEMEZ
Arş.Grv. Kamuran AVCI