Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuruları (2018-2019)

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Ünivesitemize Merkezi Yerleştirme Puanına göre (Ek Madde-1) yatay geçiş başvuruları online olarak www.onbasvuru.aku.edu.tr üzerinden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçişlerde yürütülecek işlemlere ilişkin Usul ve Esaslara ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre yapılacaktır.

18.05.2018 tarihli Resmî Gazetede Yayınlanan 7141 sayılı kanun ile Tıp Fakültesi, Afyon Sağlık Yüksekokulu, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlanmıştır. Adı geçen birimlere ilişkin başvuru ve değerlendirme takvimi ile sonuçların duyurulması ilgili üniversitenin web sayfasında yapılacaktır. Bu birimlere yapılacak online başvurulardawww.onbasvuru.aku.edu.tr sayfası üzerinden alınacak olup, yatay geçişe esas belgeler ilgili birimlere teslim edilecektir.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uygulamaya İlişkin Usul ve Esasları için tıklayınız

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız

 

Merkezi yerleştirme puanına göre yapılacak yatay geçişlerde, Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar kontenjan ayrılacaktır.

 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi yerleştirme puanına göre Yatay Geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi için tıklayınız

2017-2018 Eğitim – Öğretim Yılı için Üniversitemiz Bölüm/Programları Puan Türü ve ÖSYM Kılavuzu kontenjanları için tıklayınız

Yıllara göre Üniversitemiz Bölüm/Programlarına ait taban puanlar için tıklayınız

 

İlgili başvuru döneminden önce Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde-1) yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamayacaklardır. Bu durumda olan öğrencilerin sonradan tespiti olsa bile yatay geçişleri iptal edilecektir.

 

ÖNEMLİ – Online başvurusunu tamamlayan öğrenciler “Gerekli Belgeler”i Fakültelerde Dekanlık öğrenci işleri, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda Müdürlük öğrenci işlerine elden ya da posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

 

**** Usul ve Esasların 10. Maddesinde Merkezi Yerleştirme Puanına Göre başvuruların Ağustos ayının 30’una kadar ibaresi Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 31.05.2017 tarihli toplantısında başvuruların 1-15 Ağustos tarihleri arasında alınması olarak değiştirilmiştir.

**** Online başvuru yapmadan, elden ya da posta yolu ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

**** 16.08.2018 tarihinden sonra ulaşan postalar dikkate alınmayacaktır.

 

Gerekli Belgeler;

Belgeler Ek Madde-1
Not Durum Belgesi (Onaylı Transkript) (*)

İsteğe Bağlı

Ders İçerikleri (Onaylı) (*)

İsteğe Bağlı

Kayıt Dondurma Belgesi (**)

Kayıt donduranlar için

Ortaöğretim mezuniyeti alan adı ve kod belgesi (***)

Sınavsız geçişten faydalanarak yerleşen ve yatay geçiş başvurusu yapanlar için

ÖSYS Sonuç Belgesi (internet çıktısı)

X

Online Başvuru Belgesi (İnternet çıktısı)

X

Öğrenci Belgesi (Onaylı)

X

 

(*) İsteğe Bağlı belgeler yerleşen öğrenciler için kesin kayıt sırasında da teslim edilebilecektir.

(**) Kayıt Dondurma Belgesi Öğrenci kayıtlı olduğu yükseköğretim programında kayıt dondurmuş ise bunu belgelemek zorundadır. Kayıt dondurduğu halde belge ibraz etmeyenlerin kayıt dondurduğu süreler azami süre hesabından düşülecektir.

(***) Ortaöğretim mezuniyeti alan adı ve kod belgesi 2017 yılı öncesi Sınavsız geçişten faydalanarak yerleşen öğrenciler, Ortaöğretim mezuniyeti alan adı ve kodunu başvuru esnasında belgelemek zorundadırlar. (Alan adları yazıyorsa lise diploma fotokopisi, yoksa mezun olduğu ortaöğretim kurumundan alacakları herhangi bir belge) Sınavsız geçişten faydalanarak yerleşen öğrencilerin başvuru değerlendirmeleri ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSS) Kılavuzunda yer alan “Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puanları ile Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları” tablosuna göre yapılacaktır. Alanı dışında yatay geçiş talebinde bulunan öğrenciler ile 2017 yılında yerleşmiş olup Sınavsız geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yukardaki tabloda karşılarında (X) işaretli olan belgeler; tüm öğrenciler için başvurusuna müteakip teslimi zorunludur.

Teslim edilen belgeler, öğrenci işleri tarafından eksikliği ve sistem üzerinden girilen bilgilerin doğrulukları kontrol edildikten sonra başvuru onayı verilecektir. Onay verilen başvurular değerlendirmeye tabi tutulacaktır. “Başvuru Onay”ı verilmeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurusu reddedilen öğrenciler ret nedenlerine ilişkin sorunu gidermeleri durumunda takvim içerisinde olması koşulu ile yeniden başvuru yapabileceklerdir.

Başvurusunu tamamlayan öğrencilerimiz Başvuru Onay durumlarını sistem üzerinden takip edebilecekleri gibi kayıt esnasında siteme girmiş oldukları e-posta adreslerine de gerekli bildirimler gönderilecektir.

**** Başvuru sisteminde yer alan “Mezun ve Sınıf Bilgisi” alanına öğrenciler başvuru yapacağı sınıf bilgisini girecekler. (Örneğin 2. sınıfı tamamlamış olan bir öğrenci bu alana 3 bilgisini girecektir. Değerlendirmeler ise giriş yılına göre yapılacaktır.)

**** Online Başvuru belgesi (İnternet Çıktısı), Başvuru dilekçesi mahiyetinde olup ayrıca dilekçe verilmeyecektir.